Vrijwilligersraad

Vrijwilligersraad

Advies geven Wat doet het Medezeggenschapsteam Vrijwilligers?

Vrijwilligers spelen een grote rol in maatschappelijke ondersteuning. Bij U Centraal zijn meer dan duizend vrijwilligers actief en zij zijn dan ook een belangrijk onderdeel van de organisatie. Het Medezeggenschapsteam Vrijwilligers behartigt de belangen van deze vrijwilligers en kijkt door hun ogen naar de organisatie en het beleid. Vanuit deze blik geeft het team gevraagd en ongevraagd advies aan de bestuurder over het vrijwilligersbeleid en de dagelijkse praktijk van het werk. Leden van het Medezeggenschapsteam Vrijwilligers zijn op verschillende manieren actief als vrijwilliger, bijvoorbeeld bij cliënten thuis, bij een Buurtteam, in training en begeleiding van andere vrijwilligers, aan de telefoon of als begeleider van een activiteit.

Zie voor meer informatie het Reglement Medezeggenschap Vrijwilligers.

In deze folder vind je informatie over wat de vrijwilligersraad doet, waarvoor je de vrijwilligersraad kunt benaderen en hoe je zelf een bijdrage kunt leveren.  

Voorbeelden van documenten waar het Medezeggenschapsteam Vrijwilligers aan mee heeft gewerkt:

Het Medezeggenschapsteam Vrijwilligers schrijft in ieder TrefpUnt (tweewekelijkse nieuwsbrief voor ingeschreven vrijwilligers) een stukje tekst over actuele zaken.

Vacature Lid worden van Medezeggenschapsteam Vrijwilligers

Nieuwe leden zijn welkom bij het Medezeggenschapsteam Vrijwilligers! We vergaderen iedere maand, waarbij ieders inbreng erg wordt gewaardeerd. De tijdsinvestering varieert per maand. Gemiddeld kun je uitgaan van 8 tot 16 uur per maand.

Wat we van je vragen:

 1. Je bent als vrijwilliger werkzaam bij één van de drie organisaties.
 2. Je stelt de belangen van vrijwilligers en potentiële vrijwilligers voorop.
 3. Je bent in staat om de belangen van vrijwilligers en de organisatie te onderscheiden.
 4. Je bent sociaal bewogen, communicatief vaardig en kunt omgaan met vertrouwelijkheid.

Wat we verder verwachten:

 • Inzicht willen hebben in de positie die vrijwilligers innemen en de ervaringen die zij op doen in de uitvoering van hun vrijwillige werkzaamheden.
 • In staat zijn om beleidsinhoudelijke notities te lezen en deze vanuit het perspectief van de vrijwilliger te kunnen beschouwen en analyseren.
 • Bereidheid hebben om je nader te verdiepen in de wijze waarop medezeggenschap voor vrijwilligers kan worden vormgegeven.

Wij bieden:

 • zitting in een divers en leuk team.
 • actief betrokken zijn bij grote veranderingen in de samenleving rond vrijwillige inzet en participatie.
 • begeleiding en indien gewenst (groeps)scholing/training.
 • de mogelijkheid om ervaring op te doen met beleidsontwikkeling en mee te denken op bestuurlijk niveau.
 • een onkostenvergoeding.

Informatie en solliciteren:
Ben je enthousiast en gemotiveerd en beschik je over voldoende tijd? Of wil je er eerst wat meer over horen? Stuur dan een mail naar vrijwilligersraad@stichting-pk.nl of bel naar 030 - 236 17 17 en vraag naar Annemie van Antwerpen.

Contact met Medezeggenschapsteam Vrijwilligers

Je kunt contact opnemen met het Medezeggenschapsteam Vrijwilligers als je je stem wilt laten horen of ideeën hebt over hoe de dagelijkse praktijk bij U Centraal beter kan. Mail naar vrijwilligersraad@stichting-pk.nl of bel Annemie van Antwerpen: 030 - 236 17 17.