Registraties en verantwoording

U Centraal wil een transparante organisatie zijn. Daarom publiceren we de resultaten van ons werk alsmede een financiële verantwoording op de website.

Ook voldoen we op deze manier aan de voorschriften van officiële instanties zoals het ANBI-register.


Kamer van Koophandel

U Centraal is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder dossiernummer 57243484. Download hier het uittreksel van de Kamer van Koophandel.

 

Toepassing van de WNT

De juiste uitvoering van de WNT wordt jaarlijks door een onafhankelijke accountant gecontroleerd. Hieruit blijkt dat de WNT in ons samenwerkingsverband op de juiste wijze wordt uitgevoerd. Lees meer over de toepassing van de WNT.

 

ISO 9001 kwaliteitscertificaat en Kwaliteitslabel Sociaal Werk

In november 2018 heeft CIIO geoordeeld dat U Centraal voldoet aan de eisen van het ISO 9001 kwaliteitscertificaat voor kennisintensieve organisaties en het Kwaliteitslabel Sociaal Werk.


ANBI

U Centraal voldoet aan de eisen voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Via de volgende links is de benodigde informatie te vinden:


Jaarstukken

 

 

 

 

Twintig procent van de bevolking is met enige regelmaat aangewezen op hulp of ondersteuning van familie, bekenden of professionals. Uit de visie van U Centraal

Omgaan met moeilijkheden in het leven