Klachtenbeleid

Klachtenbeleid

Regels voor gedrag en ethiek Gedragscode

U Centraal heeft een Gedragscode waarin regels staan over gedrag en ethiek. De gedragscode geldt voor alle medewerkers en is bedoeld om zowel medewerkers als cliënten te beschermen. Medewerkers die in de organisatie een misstand signaleren, kunnen gebruikmaken van de Klokkenluidersregeling.

Klachtenprocedure Waar kan ik met mijn klacht terecht?

Als je klacht hebt, kun je in eerste instantie contact opnemen met de betrokken medewerker of diens leidinggevende. Kom je er samen niet uit, dan kun je de klachtenfunctionaris inschakelen.

Klachtenfunctionaris
De klachtenfunctionaris is Karin van de Haar. Karin geeft gratis advies over het indienen van een klacht en wat je kunt verwachten. Ook bemiddelt ze bij het zoeken naar een oplossing en helpt je desgewenst bij het indienen van een officiële klacht bij de externe klachtencommissie. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en heeft een geheimhoudingsplicht: zonder jouw toestemming deelt ze jouw verhaal niet met anderen.

Je kunt de Klachtentelefoon bereiken via  06 107 788 80. Een mailtje sturen kan ook: klachtenfunctionaris@stichting-pk.nl.  

Klachtencommissie
Als je een officiële klacht wilt indienen, dan doe je dit bij de klachtencommissie. De klachtencommissie bestaat uit drie leden en is onafhankelijk van U Centraal. De klacht moet schriftelijk worden ingediend, via ambtelijk.secretariaat.kc@stichting-pk.nl. De klacht moet aan een aantal voorwaarden voldoen om in behandeling genomen te worden. De klachtenfunctionaris kan je daarbij helpen. De klachtencommissie onderzoekt de klacht en vraagt weerwoord van de beklaagde. Onderdeel van de procedure kan een hoorzitting zijn, waar klager en beklaagde hun verhaal kunnen doen. De commissie doet enkele weken na de hoorzitting een uitspraak door middel van een advies aan de bestuurder. De bestuurder laat binnen een week na het advies weten wat zijn oordeel is over het advies en welke maatregelen er eventueel worden genomen.

Hoe lang duurt een klachtenprocedure?
Het is in ieders belang dat een klacht zo snel mogelijk tot een oplossing komt. Maar een zorgvuldige behandeling kost ook tijd. Vanaf het moment van een correcte indiening bij de klachtencommissie, moet de beoordeling door de bestuurder binnen 10 weken plaatsvinden. Waar nodig en mogelijk doen we er alles aan om de termijn zo kort mogelijk te houden.

Als je meer wilt weten over de klachtenprocedure, bekijk dan het Klachtenreglement van U Centraal.