Cliëntenraad

Cliëntenraad

Advies geven Wat doet de Cliëntenraad?

De Cliëntenraad kijkt door de ogen van cliënten naar de organisatie en het beleid. Vanuit die blik geeft het team gevraagd en ongevraagd advies aan de bestuurder van U Centraal. De Cliëntenraad bestaat uit cliënten van U Centraal en mensen die daar vanuit hun deskundigheid cliënten een stem geven. In een overeenkomst tussen het team en U Centraal is vastgelegd welke rechten en  bevoegdheden de Cliëntenraad heeft. De Cliëntenraad wordt ondersteund door de functionaris medezeggenschap en compliance. 

Bekijk de flyer van de cliëntenraad 

Contact met de Cliëntenraad

Kijk voor meer informatie over de Cliëntenraad en hoe je met hen in contact kan komen op www.stichting-pk.nl/clientenraad.