Cliëntenraad

Advies geven Wat doet de Cliëntenraad?

De Cliëntenraad kijkt door de ogen van cliënten naar de organisatie en het beleid. Vanuit die blik geeft het team gevraagd en ongevraagd advies aan de bestuurder van U Centraal. De Cliëntenraad bestaat uit cliënten van U Centraal en mensen die daar vanuit hun deskundigheid cliënten een stem geven. In een overeenkomst tussen het team en U Centraal is vastgelegd welke rechten en  bevoegdheden de Cliëntenraad heeft. De Cliëntenraad wordt ondersteund door de functionaris medezeggenschap en compliance. 

Contact met de Cliëntenraad

Je kunt contact opnemen met de Cliëntenraad als je je stem wilt laten horen of ideeën hebt over hoe de dagelijkse praktijk bij U Centraal beter kan. Mail naar clientenraad@stichting-pk.nl of bel Annemie van Antwerpen: 030-236 17 17.