Cliëntenraad

Advies geven Wat doet de het Medezeggenschapsteam Cliënten?

Het Medezeggenschapsteam Cliënten kijkt door de ogen van cliënten naar de organisatie en het beleid. Vanuit die blik geeft het team gevraagd en ongevraagd advies aan de bestuurder van U Centraal. Het Medezeggenschapsteam Cliënten bestaat uit cliënten van U Centraal en mensen die daar vanuit hun deskundigheid cliënten een stem geven. In een overeenkomst tussen het team en U Centraal is vastgelegd welke rechten bevoegdheden de cliëntenraad heeft. Het Medezeggenschapsteam Cliënten wordt ondersteund door de functionaris medezeggenschap en compliance. 

Vacature Lid worden van Medezeggenschapsteam Cliënten

Nieuwe leden zijn van harte welkom bij het Medezeggenschapsteam Cliënten! De tijdsinvestering is ongeveer 18 uur per maand.

Algemene eisen:

 1. Directe ervaring hebben (gehad) met of betrokkenheid hebben bij de vormen van hulp en ondersteuning die U Centraal biedt. Een lid van de cliëntenraad is een persoon die vanuit het perspectief van de cliënt met de organisatie meedenkt: omdat hij/zij cliënt is (geweest) of over de vermogens beschikt om zich te verplaatsen in de cliënt.
 2. De belangen van cliënten en potentiële cliënten voorop stellen.
 3. De belangen van cliënten en organisatie kunnen onderscheiden.
 4. Het eigen belang en dat van cliënten in zijn algemeen kunnen onderscheiden.
 5. Betrokkenheid hebben bij de organisatie en de doelgroepen waarvoor zij zich in zet.
 6. Communicatieve en sociale vaardigheden bezitten die nodig zijn voor het lidmaatschap van de cliëntenraad.
 7. Voldoende gemotiveerd zijn.
 8. Voldoende tijd en energie hebben.
 9. Kunnen omgaan met vertrouwelijkheid.

Specifieke eisen:

 1. In staat om beleidsinhoudelijke notities te lezen en deze vanuit het cliëntperspectief te kunnen beschouwen en analyseren.
 2. Bij voorkeur in het bezit van kennis van één specifiek beleidsterrein (zoals: juridische-, financiële- of organisatorische zaken).
 3. Inzicht hebben in de positie die cliënten innemen en de ervaringen die zij op doen als zij gebruik maken van hulp en ondersteuning van een maatschappelijke organisatie.
 4. Bereidheid hebben om zich nader te verdiepen in de wijze waarop medezeggenschap voor cliënten van U Centraal kan worden vormgegeven.

Aanvullende eisen voor voorzitter en vice-voorzitter:

 1. Leiding kunnen geven aan een vergadering en de deelnemers kunnen stimuleren een eigen bijdrage daaraan te leveren.
 2. In staat zijn om namens de cliëntenraad op te treden.
 3. Toezicht kunnen houden op de uitvoering van het reglement van de cliëntenraad en de samenwerkingsovereenkomst met de organisatie.

Wij bieden:

 • Zitting in een divers en leuk team met ondersteuning van de functionaris medezeggenschap en compliance
 • Een onkostenvergoeding van 1.000,- per jaar
 • Begeleiding en indien gewenst (groeps)scholing/training

Meer informatie en sollicteren:
Neem voor meer informatie contact op met Annemie van Antwerpen: clientenraad@stichting-pk.nl, 06-10 78 66 44. Wil je solliciteren, stuur dan je motivatie en een recent CV naar clientenraad@stichting-pk.nl.

Contact met Medezeggenschapsteam Cliënten

Je kunt contact opnemen met het Medezeggenschapsteam Cliënten als je je stem wilt laten horen of ideeën hebt over hoe de dagelijkse praktijk bij U Centraal beter kan. Mail naar clientenraad@stichting-pk.nl of bel Annemie van Antwerpen: 030-236 17 17.