Kwaliteit en keurmerken

Kwaliteit en keurmerken

Certificaten

ISO 9001 kwaliteitscertificaat en Kwaliteitslabel Sociaal Werk
In november 2021 heeft CIIO geoordeeld dat U Centraal voldoet aan de eisen van het ISO 9001 kwaliteitscertificaat voor kennisintensieve organisaties en het Kwaliteitslabel Sociaal Werk.

U Centraal mantelzorgvriendelijk
Sinds oktober 2016 is U Centraal erkend als mantelzorgvriendelijke werkgever. De erkenning houdt in dat U Centraal als werkgever oog heeft voor de combinatie van werk en zorg en dat ook in beleid heeft vastgelegd. 

LHBTI-vriendelijk
We vinden het bij U Centraal belangrijk dat iedereen gelijk wordt behandeld en dat niemand wordt gediscrimineerd op basis van seksuele voorkeur of genderidentiteit. Of een cliënt, vrijwilliger of medewerker nou lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender, interseksueel (LHBTI) of heteroseksueel is: iedereen is welkom. We creëren een open sfeer en goede omgangsvormen zodat iedereen zich veilig en geaccepteerd kan voelen. U Centraal heeft sinds 2018 de Roze Loper, hét certificaat voor woonzorg-, thuiszorg- en welzijnsinstellingen die aandacht besteden aan seksuele diversiteit bij cliënten en professionals.

Lees ook het interview met vrijwilliger Ingeborg