Wie is wie

Wie is wie

Directie, bestuur en Raad van Toezicht Structuur van de organisatie

Directeur: Irene Witjens
Bestuurder: Leo Euser (interim)
Raad van Toezicht:

  • Hans Mellink (voorzitter)
  • Selma Bas (vicevoorzitter)
  • Nahied Rezwani
  • Mustapha Charifi
  • Machteld Ploeg
  • Dorien de Wit

U Centraal deelt de bestuurder, Raad van Toezicht en het bedrijfsbureau (Stichting PK) met Jongerenwerk Utrecht (JoU) en Stichting Specifieke Jeugdprojecten. Bij het bedrijfsbureau zijn administratie, personeelszaken, communicatie, ICT, facilitair beheer en secretariaat ondergebracht. 

Bekijk hier het reglement Raad van Toezicht en Reglement Raad van Bestuur/directie.