Privacybeleid

Privacybeleid

Bescherming persoonsgegevens Privacyregeling

Bekijk de privacyregeling en de bijlage van de privacyregeling. In het document Verantwoordingsplicht AVG staat beschreven hoe wij voldoen aan de wetgeving bij verwerking van persoonsgegevens. 

Vragen over privacy Functionaris Gegevensbescherming

Stichting PK heeft een Functionaris Gegevensbescherming. Stichting PK werkt voor U Centraal, JoU, Specifieke Jeugdprojecten en Ravelijn.

De Functionaris Gegevensbescherming is te benaderen door medewerkers, cliënten en samenwerkingspartners voor vragen over de privacyregels waaraan de organisatie zich dient te houden. Hij is bereikbaar via functionaris.gegevensbescherming@stichting-pk.nl en 030 236 17 70.