Jaarverslag en documenten

Jaarverslag en documenten

Jaarstukken en informatie Documenten

Kamer van Koophandel
U Centraal is onder dossiernummer 57243484 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

ANBI
U Centraal voldoet aan de eisen voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Via de volgende links is de benodigde informatie te vinden:

Toepassing van de WNT
De juiste uitvoering van de WNT wordt jaarlijks door een onafhankelijke accountant gecontroleerd. Hieruit blijkt dat de WNT in ons samenwerkingsverband op de juiste wijze wordt uitgevoerd. Lees meer over de toepassing van de WNT.