Missie

Onze organisaties (U Centraal, JoU, Specifieke Jeugdprojecten, Ravelijn en bedrijfsbureau PK) bieden ondersteuning en hulp op maat zodat mensen zo zelfstandig mogelijk en op grond van eigen keuzen hun weg vinden naar een betere kwaliteit van leven. Jeugdigen trachten we te ondersteunen op weg naar zelfstandigheid en participatie in de samenleving. We richten ons daarbij in eerste instantie op mensen die extra risico’s lopen. De ondersteuning bestaat uit het aanbieden van toegankelijke informatie en advies, het beschikbaar stellen van  allerlei faciliteiten en het inzetten van vrijwillige en betaalde medewerkers voor het uitvoeren van allerlei activiteiten in het kader van haar doelstellingen. Dat gebeurt zo betekenisvol mogelijk en op een manier waarbij men de eigen waardigheid, de eigen waarden en normen en zelfstandigheid kan behouden. Op deze manier wordt ingezet op een betere deelname aan de samenleving.

Twintig procent van de bevolking is met enige regelmaat aangewezen op hulp of ondersteuning van familie, bekenden of professionals. Uit de visie van U Centraal

Omgaan met moeilijkheden in het leven