Over U Centraal

U Centraal is een stedelijke welzijnsorganisatie in Utrecht. Professionals en vrijwilligers bieden informatie, advies, contact en praktische hulp. U Centraal wijst de weg aan iedereen die woont, werkt of zorgt in Utrecht.

Ook voedt U Centraal lokale hulpverleners met expertise op het gebied van vrijwillige inzet, mantelzorg, informatie en advies en aanpak woonoverlast. Bij U Centraal doet iedereen mee en wordt niemand uitgesloten op grond van gender, leeftijd, religie, seksuele voorkeur, etniciteit, beperking of op een combinatie van factoren.

De individuele hulpverlening door professionals in de wijken is per 1 januari 2015 overgedragen aan de buurtteams. Wilt u daar meer over weten, kijk dan op de site van Buurtteams Utrecht.

 

Wat doet U Centraal?

Kijk voor een overzicht op de pagina alle diensten.


Hoe kan ik aanmelden bij U Centraal?

U meldt zichzelf of uw client aan bij het project dat past bij de hulpvraag. Bij alle projecten staan contactgegevens. Komt u er niet uit, dan belt u ons tijdens kantooruren op 030-236 17 70.

Wilt u vrijwilliger worden, kijk dan op onze pagina over vrijwilligerswerk.

 

U Centraal mantelzorgvriendelijk en (op weg naar) LHBTI-vriendelijk

Sinds oktober 2016 is U Centraal erkend als mantelzorgvriendelijke werkgever. De erkenning houdt in dat U Centraal als werkgever oog heeft voor de combinatie van werk en zorg en dat ook in beleid heeft vastgelegd. 

U Centraal heeft op 4 juni 2018 de Roze Loper behaald. Dit is hét certificaat voor woonzorg-, thuiszorg- en welzijnsinstellingen die aandacht besteden aan seksuele diversiteit bij cliënten en professionals. En voor U Centraal geldt dit ook voor haar ruim 1200 vrijwilligers.

Je thuis en veilig voelen is een basisbehoefte van ieder mens. Helaas is dit niet voor iedereen vanzelfsprekend. Om er voor te zorgen dat ook lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele mensen, transgenders en interseksuele (LHBTI) zich thuis en veilig kunnen voelen in een zorg-en welzijnsinstelling, is de Roze loper ontwikkeld. Tolerantie, respect en openheid gelden daarbij als vaste waarden.

 

Hoe gaat U Centraal om met mijn gegevens? En wat kan ik doen als ik niet tevreden ben?

Zie hiervoor onze pagina Klachten- en privacybeleid.


Waar kan ik terecht met klachten en complimenten?

U Centraal vindt het belangrijk om clienten en vrijwilligers een stem te geven in het beleid. Daarom heeft U Centraal een Cliëntenraad en een Vrijwilligersraad.

 

 

Twintig procent van de bevolking is met enige regelmaat aangewezen op hulp of ondersteuning van familie, bekenden of professionals. Uit de visie van U Centraal

Omgaan met moeilijkheden in het leven