Over U Centraal

U Centraal is een stedelijke welzijnsorganisatie in Utrecht. Professionals en vrijwilligers bieden informatie, advies, contact en praktische hulp. U Centraal wijst de weg aan iedereen die woont, werkt of zorgt in Utrecht.

Ook voedt U Centraal lokale hulpverleners met expertise op het gebied van vrijwillige inzet, mantelzorg, hulp aan mensen met een beperking, Fiom-hulpverlening en aanpak woonoverlast.

De individuele hulpverlening door professionals in de wijken is per 1 januari 2015 overgedragen aan de buurtteams. Wilt u daar meer over weten, kijk dan op de site van Buurtteams Utrecht.

 

Wat doet U Centraal?

Kijk voor een overzicht op de pagina alle diensten.

Wilt u meer weten over wat ons werk betekent voor mensen, bekijk dan de filmpjes op www.u-centraal.nl/filmpjes


Hoe kan ik aanmelden bij U Centraal?

U meldt zichzelf of uw client aan bij het project dat past bij de hulpvraag. Bij alle projecten staan contactgegevens. Komt u er niet uit, dan belt u ons tijdens kantooruren op 030-236 17 70.

Wilt u vrijwilliger worden, kijk dan op onze pagina over vrijwilligerswerk.


Hoe zit U Centraal in elkaar?

Het organigram laat zien hoe de organisatie is opgebouwd. De ondersteuning wordt verzorgd door het bedrijfsbureau U Centraal, dat ook werkt voor JoU (Jongerenwerk Utrecht).

 

Hoe gaat U Centraal om met mijn gegevens?

Dat kunt u lezen in  de Privacyregeling.


Waar kan ik terecht met klachten en complimenten?

Informatie over de klachtenprocedure vindt u op de pagina Klachten en complimenten.

U Centraal vindt het belangrijk om clienten en vrijwilligers een stem te geven in het beleid. Daarom heeft U Centraal een Clientenraad en een Vrijwilligersraad.

 

 

Twintig procent van de bevolking is met enige regelmaat aangewezen op hulp of ondersteuning van familie, bekenden of professionals. Uit de visie van U Centraal