Over U Centraal

U Centraal is een stedelijke welzijnsorganisatie in Utrecht. Professionals en vrijwilligers bieden informatie, advies, contact en praktische hulp. U Centraal wijst de weg aan iedereen die woont, werkt of zorgt in Utrecht.

Ook voedt U Centraal lokale hulpverleners met expertise op het gebied van vrijwillige inzet, mantelzorg, informatie en advies en aanpak woonoverlast. Bij U Centraal doet iedereen mee en wordt niemand uitgesloten op grond van gender, leeftijd, religie, seksuele voorkeur, etniciteit, beperking of op een combinatie van factoren.

De individuele hulpverlening door professionals in de wijken is per 1 januari 2015 overgedragen aan de buurtteams. Wilt u daar meer over weten, kijk dan op de site van Buurtteams Utrecht.

 

Wat doet U Centraal?

Kijk voor een overzicht op de pagina alle diensten.


Aanmelden bij U Centraal

U meldt uzelf of uw cliënt aan bij het project dat past bij de hulpvraag. Bij alle projecten staan contactgegevens. Komt u er niet uit, dan kunt u ons bellen tijdens kantooruren op 030-236 17 70.

Wilt u vrijwilliger worden, kijk dan op onze pagina over vrijwilligerswerk.

 

U Centraal mantelzorgvriendelijk

Sinds oktober 2016 is U Centraal erkend als mantelzorgvriendelijke werkgever. De erkenning houdt in dat U Centraal als werkgever oog heeft voor de combinatie van werk en zorg en dat ook in beleid heeft vastgelegd. 


LHBTI-vriendelijk

We vinden het bij U Centraal belangrijk dat iedereen gelijk wordt behandeld en dat niemand wordt gediscrimineerd op basis van seksuele voorkeur of genderidentiteit. Of een cliënt, vrijwilliger of medewerker nou lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender, interseksueel (LHBTI) of heteroseksueel is: iedereen is welkom. We willen een open sfeer en goede omgangsvormen creëren zodat iedereen zich veilig en geaccepteerd kan voelen. U Centraal heeft in 2018 de Roze Loper behaald, hét certificaat voor woonzorg-, thuiszorg- en welzijnsinstellingen die aandacht besteden aan seksuele diversiteit bij cliënten en professionals.

Lees ook het interview met vrijwilliger Ingeborg


Hoe gaat U Centraal om met mijn gegevens? En wat kan ik doen als ik niet tevreden ben?

Zie hiervoor onze pagina Klachten- en privacybeleid.


Waar kan ik terecht met klachten en complimenten?

U Centraal vindt het belangrijk om cliënten en vrijwilligers een stem te geven in het beleid. Daarom heeft U Centraal een Cliëntenraad en een Vrijwilligersraad.

Twintig procent van de bevolking is met enige regelmaat aangewezen op hulp of ondersteuning van familie, bekenden of professionals. Uit de visie van U Centraal

Omgaan met moeilijkheden in het leven