Klachten- en privacybeleid

Op deze pagina leest u onder meer hoe we bij U Centraal omgaan met persoonsgegevens, en wat u kunt doen als u niet tevreden bent met de dienstverlening door U Centraal.

Bij U Centraal nemen we onze cliënten, deelnemers en vrijwilligers serieus. Daarom:

  • Gaan we zorgvuldig om met uw privacy.
  • Houden we jaarlijks tevredenheidsonderzoeken.
  • bekijken we altijd samen met beroepskrachten en vrijwilligers of de ondersteuning anders of beter had gekund.
  • Kijken we altijd ook naar wat u wel kunt.
  • Kunt u een beroep doen op de klachtenregeling als u niet tevreden bent.
  • Is er een Cliëntenraad en een Vrijwilligersraad die de belangen van cliënten en vrijwilligers behartigt. 


Zorgvuldig met uw gegevens

In het privacyreglement leest u hoe persoonsgegevens worden beschermd. In de bijlage van de privacyregeling kunt u per team nakijken welke gegevens van cliënten worden geregistreerd. En in het document verantwoordingsplicht AVG staat beschreven hoe wij voldoen aan de wetgeving bij verwerking van persoonsgegevens.


Bewust van ons gedrag en onze invloed op anderen

Regels rond gedrag en ethiek staan beschreven in onze gedragscode. Signaleert u een misstand, dan kunt u gebruikmaken van de klokkenluidersregeling.

 

Als u niet tevreden bent

U Centraal spant zich in om u een zo goed mogelijke ondersteuning te bieden. Het kan natuurlijk zo zijn dat u ontevreden bent over de geleverde ondersteuning. Of misschien krijgt u geen ondersteuning terwijl u dat wel had verwacht. U Centraal neemt deze onvrede serieus. We willen graag met u in gesprek om een bevredigende oplossing te vinden. Gevoelens van onvrede definiëren wij als een klacht. Een klacht is in ieder geval een teken voor ons dat iets niet naar wens is gegaan. Een serieus onderzoek van de klacht biedt U Centraal de kans te leren, fouten te herstellen en verbeteringen door te voeren.

Waar kunt u met uw klacht terecht? 

Indien mogelijk, is het in het algemeen het beste om uw klacht eerst te bespreken met de betreffende medewerker of met zijn of haar direct leidinggevende. Als dit niet tot een voor u bevredigende oplossing leidt, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. U kunt ook altijd rechtstreeks contact opnemen met de klachtenfunctionaris.


Klachtenfunctionaris

Bent u niet tevreden over iets dat u binnen onze organisatie meemaakt? Dan kunt u contact opnemen met onze klachtenfunctionaris Eefje de Gooijer. Zij kan het volgende voor u betekenen:

  • Gratis advies over het indienen van een klacht en wat u hierbij kunt verwachten;
  • Bemiddeling bij het zoeken naar een oplossing tussen u en de organisatie;
  • U helpen bij het formuleren van de klacht voor de externe Klachtencommissie.

De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en heeft een geheimhoudingsplicht: zonder uw toestemming deelt zij uw verhaal niet met anderen. De klachtenfunctionaris is bereikbaar per e-mail en telefoon: klachtenfunctionaris@stichting-pk.nl en 06 - 10 77 88 80.


Klachtencommissie

De klachtencommissie bestaat uit drie leden en is onafhankelijk van U Centraal. De klacht moet schriftelijk worden ingediend, via ambtelijk.secretariaat.kc@stichting-pk.nl. De klacht moet aan een aantal voorwaarden voldoen, voor deze in behandeling kan worden genomen. De klachtenfunctionaris kan u daarbij helpen. De klachtencommissie onderzoekt de klacht en vraagt weerwoord van de beklaagde. Onderdeel van de procedure kan een hoorzitting zijn, waar klager en beklaagde hun verhaal kunnen doen. De commissie doet enkele weken na de hoorzitting een uitspraak door middel van een advies aan de bestuurder. De bestuurder laat binnen een week na het advies weten wat zijn oordeel is over het advies en welke maatregelen er eventueel worden genomen.


Hoe lang duurt het?

Het is in ieders belang dat een klacht zo snel mogelijk tot een oplossing komt. Maar een zorgvuldige behandeling kost ook tijd. Vanaf het moment van een correcte indiening bij de klachtencommissie, moet de beoordeling door de bestuurder binnen 10 weken plaatsvinden. Waar nodig en mogelijk doen we er alles aan om de termijn zo kort mogelijk te houden.


Meer weten?


Functionaris Gegevensbescherming

Rob van Asch is voor Stichting PK de Functionaris Gegevensbescherming. Stichting PK werkt voor U Centraal, JoU, Specifieke Jeugdprojecten en Ravelijn.

Rob is te benaderen door medewerkers, cliënten en samenwerkingspartners voor vragen over de privacyregels waaraan de organisatie zich dient te houden. Hij is bereikbaar op functionaris.gegevensbescherming@stichting-pk.nl of op 06 - 12 69 40 38.

Complimenten

Ook als u blij bent met onze hulp, dan horen we dat graag! Vertel het aan de hulpverlener of geef het aan bij ons jaarlijkse cliënttevredenheidsonderzoek.

 

' Flink zijn, dat is wat alle mantelzorgers proberen. Naar de buitenwereld toe, naar jezelf. In de gespreksgroep hoef je niet flink te zijn. Het is een stukje zorg voor jezelf.' Petra, deelnemer aan gespreksgroep voor mantelzorgers met NAH