Klachten- en privacybeleid

Op deze pagina leest u onder meer hoe we bij U Centraal omgaan met persoonsgegevens, en wat u kunt doen als u niet tevreden bent met de dienstverlening door U Centraal.

Bij U Centraal nemen we onze cliënten, deelnemers en vrijwilligers serieus. Daarom:

  • Gaan we zorgvuldig om met uw privacy.
  • Houden we jaarlijks tevredenheidsonderzoeken.
  • bekijken we altijd samen met beroepskrachten en vrijwilligers of de ondersteuning anders of beter had gekund.Kijken we altijd ook naar wat u wel kunt.
  • Kunt u een beroep doen op de klachtenregeling als u niet tevreden bent.
  • Is er een Cliëntenraad en een Vrijwilligersraad die de belangen van cliënten en vrijwilligers behartigt. 

Privacyreglement

In het privacyreglement leest u hoe persoonsgegevens worden beschermd. In de bijlage van de privacyregeling kunt u per team nakijken welke gegevens van cliënten worden geregistreerd.


Gedragscode

Regels rond gedrag en ethiek staan beschreven in onze gedragscode. Signaleert u een misstand, dan kunt u gebruikmaken van de klokkenluidersregeling.

 

Klachtenregeling

Als u niet tevreden bent over de wijze waarop u als cliënt bent bejegend door een medewerker van U Centraal kunt u dit kenbaar maken door een klacht in te dienen.

Deze klacht kunt u mondeling of schriftelijk indienen bij de betreffende medewerker, of als u dit niet wilt, bij zijn direct leidinggevende. U kunt deze stappen ook overslaan en de klacht rechtstreeks indienen bij een externe onafhankelijke klachtencommissie die wordt voorgezeten door een jurist.


Meer weten?

 

Complimenten

Ook als u blij bent met onze hulp, dan horen we dat graag! Vertel het aan de hulpverlener of geef het aan bij ons jaarlijkse cliënttevredenheidsonderzoek.

 

‘Eerst dacht ik: dit is niets voor mij. Later bleek de stof toch zeer waardevol! Prima.’ Mantelzorger over cursus bij Steunpunt Mantelzorg Utrecht