Mantelzorger ben je niet alleen

Steunpunt Mantelzorg Utrecht

Zorgt u voor een zieke naaste? Staat u altijd of vaak klaar voor iemand met een beperking? Dan bent u mantelzorger. U helpt iemand uit liefde, genegenheid en/of vanuit de vanzelfsprekende (familie) band die u heeft. Vaak is het mooi om die zorg te kunnen geven. Soms kan het ook zwaar zijn.

AANGEPASTE DIENSTVERLENING VANWEGE CORONACRISIS

Vanwege de coronacrisis zijn wij genoodzaakt op een andere manier te werken dan we gewend zijn. We werken vanuit huis en doen ons uiterste best u binnen de beperkingen zo goed mogelijk te blijven helpen.

Omdat wij thuiswerken staat de telefoon doorgeschakeld naar het mobiele nummer van een consulent van Steunpunt Mantelzorg Utrecht. Als de telefoon even niet wordt opgenomen, spreek dan uw naam en telefoonnummer in. Wij bellen u zo snel mogelijk terug! Mailen kan natuurlijk ook: mantelzorg@u-centraal.nl.  Als u het fijn vindt om via telefoon of WhatsApp ervaringen uit te wisselen met andere mantelzorgers, dan brengen we u graag met elkaar in contact. Speciaal voor Marokkaanse en Turkse mantelzorgers is er een telefonisch spreekuur op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur via 030 236 17 40.

Trainingen en waarderingsdagen worden langzaamaan weer opgestart. Houd het overzicht op de website in de gaten voor de actuele stand van zaken.

Bereikbaarheid Steunpunt Mantelzorg Utrecht

030 236 17 40 (werkdagen 10.00-12.00 uur)
mantelzorg@u-centraal.nl

Ook kunt u terecht bij de Mantelzorglijn van MantelzorgNL: 030-7606055 en de website www.mantelzorg.nl.

Veel sterkte in deze moeilijke tijd! Wij spreken u graag.

----------

 

Steunpunt Mantelzorg Utrecht
U bent niet de enige; in Utrecht wonen minstens 30.000 mantelzorgers. Steunpunt Mantelzorg Utrecht is de plek waar mantelzorgers, vrijwilligers, beroepskrachten en beleidsmakers elkaar ontmoeten. Hier kunt u kennis en ervaringen uitwisselen over mantelzorg. We verbinden en versterken, zodat mantelzorgers beter worden gehoord en beter worden ondersteund. Als mantelzorger kunt u zich gratis inschrijven bij het Steunpunt.


Startpunt voor mantelzorgers: Mantelzorgutrecht.nl

Sinds 2017 is er een website met informatie en verhalen voor Utrechtse mantelzorgers: www.mantelzorgutrecht.nl. Welke financiële regelingen zijn er als u voor een naaste zorgt? Hoe kunt u regelen dat iemand uw zorgtaken even overneemt? Hoe ervaren andere mantelzorgers hun zorgrol? En hoe combineer je de zorg voor je naaste met je eigen leven? Het antwoord op die en andere vragen vindt u op Mantelzorgutrecht.nl. Snel vinden wat u zoekt? Kijk dan bij de veelgestelde vragen.

Ontmoeting, ontspanning en waardering
Tijdens waarderingsdagen en de Dag van de Mantelzorg ontmoet u andere mantelzorgers en wordt u zelf eens een dagje verzorgd. De Dag van de Mantelzorg is altijd op of rond 10 november. Door regelmatig bij te tanken, kunt u de zorg beter volhouden. Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u gratis in bij Steunpunt Mantelzorg Utrecht en/of volg onze Facebookpagina.


Respijt / de zorg even overdragen
Hoe kunt u zorgtaken beter verdelen? Wat is er mogelijk aan opvang en extra handen van vrijwilligers en beroepskrachten? Steunpunt Mantelzorg Utrecht biedt u informatie over respijtmogelijkheden. Bovendien verzamelt ons team signalen over drempels bij het gebruik van respijtzorg zodat het aanbod kan worden uitgebreid en verbeterd.


Ervaringsdeskundigheid en contactgroepen
Uw ervaringen kunnen anderen weer verder helpen. In de hele stad draaien lotgenotengroepen, vaak onder leiding van mantelzorgers die daarvoor getraind zijn. In die groepen wordt gesproken over bijvoorbeeld ziektebeelden, hulp inschakelen, voor jezelf opkomen en regelgeving. Ook zijn er groepen specifiek voor mensen die zorgen voor iemand met een bepaalde aandoening, zoals niet-aangeboren hersenletsel of dementie.


Onderzoek
Van tijd tot tijd vragen we uw mening. Hoe ervaart u de zorgtaken? Hoe ervaart u de samenwerking met beroepskrachten of vrijwilligers? Hoe combineert u de zorgtaken met andere taken, zoals het huishouden, een betaalde baan of de zorg voor een gezin? Die uitkomsten delen we met beleidsmakers. Zodat zij op grond van deze onderzoeken  hun beleid kunnen maken, heroverwegen of aanpassen. 


Informatie en advies

Dagelijks geven we mantelzorgers, vrijwilligers en beroepskrachten informatie over bijvoorbeeld financiën, wonen of de combinatie van werk en zorg. Bent u bij ons ingeschreven als mantelzorger, dan ontvangt u elk halfjaar het blad MantelMaggezien, met nieuws en achtergronden over mantelzorg in Utrecht. Informatie over regelingen en voorzieningen vindt u bovendien op de digitale wegwijzer Ugids.nl


Buurtnetwerken
Als mantelzorger heeft u te maken met verschillende beroepskrachten in de buurt. Steunpunt Mantelzorg Utrecht neemt deel aan buurtnetwerken met o.a. buurtteams, zodat de samenwerking tussen hulpvragers, beroepskrachten en mantelzorgers steeds soepeler gaat verlopen.  


Mantel voor de mantelzorger
De term Mantelzorg verwijst naar de zorg die de verzorgde als een mantel beschermt en omringt. Als mantelzorger kun je soms ook wel een lekkere warme mantel gebruiken. Een luisterend oor, kennis en handige tips, mensen die precies begrijpen wat u meemaakt. Zo is Steunpunt Mantelzorg Utrecht uw mantel!