Alle Mantelzorgers Werken Aan Hun Toekomst (AMWAHT)

Alle Mantelzorgers Werken Aan Hun Toekomst (AMWAHT)

Contactpersoon

Lotgenotengroep Voor wie is AMWAHT?

De meeste lotgenotengroepen van AMWAHT zijn voor vrouwelijke mantelzorgers met een migratieachtergrond. Sinds 2023 is er in Overvecht ook een AMWAHT-groep voor mannelijke mantelzorgers van 60 jaar of ouder. In de veilige omgeving van de groep kunnen deelnemers praten over mantelzorg en onderwerpen als:

  • Het taboe op mantelzorg en ziektes
  • Grenzen stellen: nee zeggen
  • Dementie
  • Regelingen, instanties en hulp

Ook krijgen de deelnemers de kans om op een speelse manier te oefenen met de Nederlandse taal. Van september tot december en van januari tot juli komen de groepen één keer per week bij elkaar. In het najaar is er een groepsuitje en in juli een groepsfeest.

Vrijwilligerswerk Mantelzorgers helpen mantelzorgers

De lotgenotengroepen van AMWAHT worden begeleid door vrijwilligers en groepsbegeleiders van U Centraal. De vrijwilligers zijn zelf ook mantelzorger (geweest) en door U Centraal opgeleid tot groepswerker. Op een laagdrempelige manier maken ze thema’s en taboeonderwerpen bespreekbaar. Het lesmateriaal ‘Gezonde Taal’ van Taal Doet Meer wordt hierbij als leidraad gebruikt.

Aanmelden Wat kun je verwachten

  1. Je meldt je aan
  2. Wij nemen contact met je op en schrijven je in bij Mantelzorg Utrecht
  3. Je komt kennismaken met de groep in jouw wijk
Alle Mantelzorger Werken Aan Hun Toekomst

Veelgestelde vragen Jouw vraag, ons antwoord

Ja.

Nee, je kunt je alleen aanmelden als je in de gemeente Utrecht woont. Mogelijk biedt je eigen woonplaats een soortgelijke mogelijkheid aan.

We streven ernaar om onze activiteiten aan te bieden op locaties die voor iedereen toegankelijk zijn. Voor de zekerheid kun je van tevoren even contact met ons opnemen voor meer informatie over de toegankelijkheid van de locatie.