Zorgen voor een kind met een beperking

Zorgen voor een kind met een beperking

Vragen tijdens opvoeding Voor wie is deze cursus?

Als je zorgt voor een kind met een verstandelijke of lichamelijke beperking of een chronische ziekte, dan kom je tijdens de opvoeding voor keuzes en vragen te staan. Naar wat voor school kan je kind? Hoe werkt het met opvang of een logeeradres? Welke zorg heeft je kind nodig en welke keuzes kun je daarin maken? Welke organisaties kunnen ondersteuning bieden? Tijdens deze cursus krijg je informatie over allerlei zaken waar je tegenaan loopt bij de zorg voor je kind.

De cursus kan worden aangevraagd door groepen met een multiculturele achtergrond.

Voorlichting Wat gaan we doen?

De training bestaat uit 6 bijeenkomsten. Hierin komen thema’s aan bod die je kunt tegenkomen als ouder van een kind met een beperking of chronische ziekte. Ook kun je vragen stellen en ervaringen uitwisselen met andere deelnemers.

De voorlichting gaat bijvoorbeeld over:

  • Hoe is speciaal onderwijs in Nederland geregeld?
  • Met welke wet- en regelgeving krijg ik te maken?
  • Wat zijn de laatste ontwikkelingen in zorg en welzijn?
  • Welke hulp of ondersteuning is er mogelijk in mijn buurt?

Een deel van de voorlichting kan op maat worden aangepast aan de behoefte van de groep.

Aanmelden Wat kun je verwachten

  1. De vertegenwoordiger van een multiculturele groep neemt contact met ons op
  2. We maken een afspraak voor een kennismakingsgesprek
  3. We stemmen de inhoud van de cursus af op de behoeftes van de groep
  4. We plannen de cursus in
Respijtwijzer

Veelgestelde vragen Jouw vraag, ons antwoord

Ja.

Nee, je kunt je alleen aanmelden als je in de gemeente Utrecht woont. Mogelijk biedt je eigen woonplaats een soortgelijke mogelijkheid aan.

We streven ernaar om onze activiteiten aan te bieden op locaties die voor iedereen toegankelijk zijn. Voor de zekerheid kun je van tevoren even contact met ons opnemen voor meer informatie over de toegankelijkheid van de locatie.

Je vertelt in de groep alleen wat je zelf wilt vertellen. Het kan wel helpen om je gedachten en gevoelens te delen, juist als het spannend is. Dat kan een hele opluchting zijn. Je kunt bijvoorbeeld vertellen waarom je meedoet. We merken dat deelnemers veel aan elkaars verhalen hebben. Doordat ze het herkenbaar vinden of juist iets nieuws leren van een ander. Maar je bepaalt zelf hoeveel je vertelt en op welk moment je daar klaar voor bent. Onze regel is dat alles wat in de groep wordt verteld, niet met mensen buiten de groep wordt besproken.