Opvoedondersteuning voor ouders van kinderen met een beperking

Opvoedondersteuning voor ouders van kinderen met een beperking

Omgaan met beperking Voor wie is deze bijeenkomst?

Bij het opvoeden van een kind met een beperking kun je lastige situaties tegenkomen. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met gedragsproblemen, speciaal onderwijs of het begrijpen van de beperking. Misschien weet je niet goed hoe je ergens mee om moet gaan of wat je kind nodig heeft. Tijdens de bijeenkomst geeft de trainer uitleg en advies over onderwerpen die bij de groep leven. 

De cursus kan worden aangevraagd door groepen met een multiculturele achtergrond.

Opvoedvragen Wat gaan we doen?

Tijdens een bijeenkomst van 2,5 uur geeft de trainer voorlichting over opvoedvragen die de deelnemers hebben. Voorafgaand aan de bijeenkomst informeert de trainer welke vragen er zijn zodat de inhoud op maat kan worden voorbereid. De trainer kan bijvoorbeeld uitleg geven over autisme, vertellen over de seksuele ontwikkeling tijdens de puberteit of advies geven over wat je kunt doen als je kind niet naar school wil. Er is ook gelegenheid om ter plekke aanvullende vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen met andere deelnemers.

Aanmelden Wat kun je verwachten

  1. De vertegenwoordiger van een multiculturele groep neemt contact met ons op
  2. We maken een afspraak voor een kennismakingsgesprek
  3. We stemmen de inhoud van de bijeenkomst af op de behoeftes van de groep
  4. We plannen de bijeenkomst in
Opvoedondersteuning mantelzorgers

Veelgestelde vragen Jouw vraag, ons antwoord

Ja.

Nee, je kunt je alleen aanmelden als je in de gemeente Utrecht woont. Mogelijk biedt je eigen woonplaats een soortgelijke mogelijkheid aan.

We streven ernaar om onze activiteiten aan te bieden op locaties die voor iedereen toegankelijk zijn. Voor de zekerheid kun je van tevoren even contact met ons opnemen voor meer informatie over de toegankelijkheid van de locatie.

Je vertelt in de groep alleen wat je zelf wilt vertellen. Het kan wel helpen om je gedachten en gevoelens te delen, juist als het spannend is. Dat kan een hele opluchting zijn. Je kunt bijvoorbeeld vertellen waarom je meedoet. We merken dat deelnemers veel aan elkaars verhalen hebben. Doordat ze het herkenbaar vinden of juist iets nieuws leren van een ander. Maar je bepaalt zelf hoeveel je vertelt en op welk moment je daar klaar voor bent. Onze regel is dat alles wat in de groep wordt verteld, niet met mensen buiten de groep wordt besproken.