Wetten, regelingen en voorzieningen in zorg en welzijn

Wetten, regelingen en voorzieningen in zorg en welzijn

Wegwijs in zorg en welzijn Voor wie is deze cursus?

Er zijn veel voorzieningen voor mensen met een beperking of chronische ziekte, maar je moet ze wel zien te vinden. Tijdens deze cursus vertellen we hoe het Nederlandse zorgstelsel in elkaar zit en welke hulp, ondersteuning, wetten en regelingen er voor jouw situatie zijn. Zo maken we je wegwijs in alle mogelijkheden die zorg en welzijn bieden.

De cursus kan worden aangevraagd door groepen met een multiculturele achtergrond.

Voorlichting Wat gaan we doen?

De cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten. De trainer geeft samen met gastsprekers voorlichting over verschillende onderwerpen. De gastsprekers zijn bijvoorbeeld specialisten of ervaringsdeskundigen.

Onderwerpen die onder andere aan bod komen:

 • Instellingen en organisaties die vrijwillige en/of professionele ondersteuning bieden
 • Vergoeding van hulp door de zorgverzekeraar
 • Wmo-loket
 • Persoonsgebonden Budget (PGB)
 • WAO-uitkering
 • Dubbele kinderbijslag
 • Thuiszorg
 • Aanpassingen in huis

Er is ook gelegenheid voor het stellen van vragen en het uitwisselen van ervaringen met andere deelnemers.

 

Aanmelden Wat kun je verwachten

 1. De vertegenwoordiger van een multiculturele groep neemt contact met ons op
 2. We maken een afspraak voor een kennismakingsgesprek
 3. We stemmen de inhoud van de cursus af op de behoeftes van de groep
 4. We plannen de cursus in
Wetten, regelingen, voorzieningen

Veelgestelde vragen Jouw vraag, ons antwoord

Ja.

Nee, je kunt je alleen aanmelden als je in de gemeente Utrecht woont. Mogelijk biedt je eigen woonplaats een soortgelijke mogelijkheid aan.

We streven ernaar om onze activiteiten aan te bieden op locaties die voor iedereen toegankelijk zijn. Voor de zekerheid kun je van tevoren even contact met ons opnemen voor meer informatie over de toegankelijkheid van de locatie.