Hulp bij dementie

Hulp bij dementie is er voor mensen met dementie én de naasten die voor hen zorgen. Het aanbod biedt degene met dementie gezelschap en helpt de draagkracht van de mantelzorger vergroten.

Zorgt u voor iemand met dementie? Dan weet u als mantelzorger hoe zwaar het kan zijn om altijd voor iemand klaar te staan. Om een partner, ouder, broer of zus te zien veranderen. Soms heeft u even tijd nodig voor uzelf om de zorg te kunnen volhouden. Of misschien heeft u behoefte aan iemand die regelmatig met u meedenkt of contact met een lotgenoot.

Heeft u zelf de diagnose dementie gekregen, dan staat uw wereld op zijn kop. U zult misschien al merken dat uw geheugen achteruit gaat. Het is fijn als u zo lang mogelijk de regie kunt houden over uw leven en activiteiten kunt doen waar u van geniet. Ook het praten over uw situatie of juist luchtige onderwerpen kan helpend zijn.

U kunt gebruikmaken van de volgende mogelijkheden:


Steun thuis
Een getrainde en ervaren vrijwilliger biedt ondersteuning bij u thuis. Hij of zij wordt maatje van de persoon met dementie of van de mantelzorger. Soms is iemand maatje van allebei. De inzet van een vrijwilliger is op maat, afgestemd op uw behoeften.


Voor als u dementie heeft
Een maatje van iemand met dementie komt wekelijks of tweewekelijks voor gezelligheid, een wandeling, samen een boodschap doen, naar een museum: afgestemd op uw behoefte. Het geeft degene die voor u zorgt tegelijk de mogelijkheid om even iets voor zichzelf te doen.

Dit maatje verbindt zich voor minimaal een half jaar aan de cliënt.


Voor als u mantelzorger bent
Het is ook voor de mantelzorger mogelijk om een vrijwilliger aan te vragen. Deze vrijwilliger staat naast u, luistert en denkt met u mee of neemt af en toe wat klusjes uit handen. Hij of zij heeft kennis van dementie, weet wat het betekent om mantelzorger te zijn en kent de sociale kaart van Utrecht. De vrijwilliger werkt samen met de professionele hulp, die u wellicht al heeft.

Deze vrijwilliger doet zijn of haar werk op maat en sluit aan bij uw behoefte. Hij of zij heeft ongeveer twee uur per week de tijd. Hoe lang het contact duurt, bepaalt u samen met de vrijwilliger.


Voor beiden
De vrijwilliger kan voor u beiden komen Dat kan allerlei vormen aannemen, bijvoorbeeld: de vrijwilliger komt de ene week voor degene met dementie en de andere week voor de mantelzorger of het contact verloopt met zijn drieën tegelijk. Precies waar u behoefte aan heeft!


De vrijwilligers worden geschoold in het omgaan met mensen met dementie. Ze verdiepen zich in wat het betekent om mantelzorger te zijn. We zetten in op een duurzame koppeling, zodat er een band opgebouwd kan worden. De vrijwilligers krijgen begeleiding van de beroepskrachten van Hulp bij dementie.

Meer weten en aanmelden
U kunt contact opnemen met Ilja Rodermans, Andrea Lehr of Maartje Kraanen.
030-236 1742
hulpbijdementie@u-centraal.nl

 

Lotgenotencontact voor naasten
Anderen ontmoeten die in dezelfde situatie zitten kan heel behulpzaam zijn voor mantelzorgers. U vindt herkenning bij elkaar en erkenning voor wat u doet. U ontdekt: ik ben niet de enige die dit doormaakt.


Lotgenotencontact is er in twee vormen:


Gespreksgroep Omgaan met dementie
voor naasten
Deze groep is toegankelijk voor iedereen die voor iemand met dementie zorgt, zoals partner, kinderen en vrienden. In vijf bijeenkomsten kunt u ervaringen uitwisselen met de andere deelnemers en krijgt u informatie over het ziekteverloop en hoe u hiermee kunt omgaan. Het zijn bijeenkomsten met een lach en traan in een heel ontspannen sfeer. Sommige groepen blijven na afloop met een zekere regelmaat bij elkaar komen. De gespreksgroep vindt plaats in voor- en najaar. > Meer informatie

 

Ontmoetingsmiddagen voor naasten in het Odensehuis
Deze middagen zijn bedoeld voor naasten van iemand met dementie. Het doel is ontmoeting, ontspanning en inspiratie. Deze middagen worden drie keer per jaar georganiseerd, elke keer met een bepaald thema.

Meer weten en aanmelden
U kunt contact opnemen met Ilja Rodermans, Andrea Lehr of Maartje Kraanen.
030-236 1742
hulpbijdementie@u-centraal.nl


Naast dit aanbod organiseren wij mede de Alzheimercafés in Utrecht en de jaarlijkse Week van de Dementie in september rondom Wereld Alzheimerdag. Kijk voor meer informatie op www.alzheimer-nederland.nl/regios

Ook ondersteunen we actief het toewerken naar Dementievriendelijk Utrecht.


Nieuw project: Kunst Koppelaars
Het project Kunst Koppelaars koppelt mantelzorgers aan passend kunst- en cultuuraanbod in hun omgeving.

 

Een cliënt ervaart een vrijwilliger vaak als gelijkwaardiger dan een professional. Daardoor kunnen vrijwilligers sommige dingen makkelijker zeggen. Consulent Vrijwillige Inzet