Woonoverlast

Woonoverlast

Stap 1 Ga het gesprek aan met de buren

Het is niet de gemakkelijkste stap, maar wel een belangrijke; praten met de buren. Ondervind je overlast van jouw directe buren, probeer dan het gesprek aan te gaan en afspraken te maken. In alle situaties heeft het de voorkeur dat bewoners er onderling uitkomen. Je kunt ook ondersteuning vragen van een buurtbemiddelaar.

Stap 2 Wacht niet te lang

Woonoverlast komt in allerlei vormen voor, zoals geluid (schreeuwen, harde muziek), intimidatie, bedreigingen, stank, vervuiling enz. Het ervaren van overlast kan veel gevolgen hebben voor omwonenden. Het is dan ook van belang om niet te lang te wachten met het inschakelen van hulp als je er zelf niet meer uitkomt.

Stap 3 Schakel hulp in

Je staat er niet alleen voor. Woon je in een huurwoning, meld de overlast dan bij de verhuurder. Woon je in een koophuis, dan kan je terecht bij de wijkagent of het wijkbureau. Zij zijn in eerste instantie de aangewezen partij om je te helpen.

Stap 4 Als dat nog niet voldoende is

Brengt de hulp van de verhuurder, de wijkagent, het wijkbureau of de hulpverlener nog geen oplossing, Dan hebben zij de mogelijkheid om aan te melden bij extreme woonoverlast. Het hoofddoel van de woonoverlastnetwerken in de stad Utrecht is het voorkomen en bestrijden van extreme woonoverlast. Belangrijk nevendoel is het voorkomen van dakloosheid en het organiseren van hulpverlening voor zorgwekkende overlastveroorzakers. Als bewoner kun je het woonoverlastnetwerk niet zelf inschakelen dit loopt via instanties, zoals woningcorporaties, buurtteams, de politie of het wijkbureau.

Wat gebeurt er in zo'n Woonoverlastnetwerk?

U Centraal levert in opdracht van de gemeente Utrecht een onafhankelijke procesregisseur extreme woonoverlast. Deze procesregisseur werkt nauw samen met verschillende instanties als politie, woningcorporatie en hulpverlening om de extreme woonoverlast aan te pakken. Deze instanties werken samen op basis van een overeenkomst, die voldoet aan de privacywetgeving

 

Wat kun je van de procesregisseur verwachten?

De procesregisseur: 

  • werkt onafhankelijk
  • onderzoekt de overlast
  • is regievoerder
  • is gesprekspartner van de verschillende instanties
  • kan bemiddelend optreden
  • stimuleert de beklaagde en de melder om zich in te zetten voor een oplossing
  • verwijst indien nodig door naar passende hulpverlening

Om de woonoverlast op te lossen is het nodig dat de procesregisseur relevante informatie ontvangt, verwerkt en kan delen met betrokken partners. Je kunt hierbij denken aan je persoonsgegevens, contactgegevens en overlastmeldingen.

Jouw inzet is belangrijk om de woonoverlast op te lossen. Hierbij kun je eventueel hulp vragen aan familie, vrienden en/of hulpverlening.