Het samenspel tussen professionals, mantelzorgers en vrijwilligers

Informatie voor beroepskrachten

Zijn mantelzorgers lastig of hebben mantelzorgers het lastig? De samenwerking tussen mantelzorgers, hulpvragers, vrijwilligers en professionals begint met een goede communicatie. U Centraal biedt deskundigheidsbevordering aan professionals, zodat zij kunnen signaleren hoe het met mantelzorgers gaat en beter met mantelzorgers kunnen samenwerken.

Onderwerpen zijn bijvoorbeeld:

  • Wat is je taak als professional in mantelzorgondersteuning? Je bent er toch voor de cliënt?
  • Hoe kun je mantelzorgers bereiken? 
  • Welke rol heeft een mantelzorger in de samenwerking? Zie je hem/haar als collega, cliënt, naaste of expert? (we maken hierbij gebruik van het SOFA-model van expertisecentrum mantelzorg) 
  • Hoe kun je de overdracht tussen intramurale en extramurale zorg verbeteren?


Professionals zoals verzorgenden, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, leerkrachten, thuiszorgmedewerkers  en medewerkers van instanties kunnen bij U Centraal terecht voor consultatie, training op de werkvloer, presentaties en scholingen.  Ook organiseert U Centraal met samenwerkingspartners in alle wijken bijeenkomsten over mantelzorgondersteuning. Op die bijeenkomsten doet u als professional kennis en ervaring op en gaat u in gesprek met professionals en mantelzorgers in de wijk. Zo ontstaat een netwerk in de stad Utrecht van professionals die te maken hebben met mantelzorgers en leren van elkaars ervaringen.


Zoekt u meer informatie over regelingen, voorzieningen en hulpaanbod? Kijk dan eens op www.ugids.nl.


Meer informatie en aanmelden:

Lokaal kenniscentrum mantelzorg van U Centraal, telefoon: 030 -236 1740, e-mail mantelzorg@u-centraal.nl. Vraag naar Margriet Tiemersma of Fatos Genc-Canbolat.

 

 

 

" Als ik een brief van Steunpunt Mantelzorg krijg, word ik altijd helemaal vrolijk. Er is iemand die aan me denkt." Ikram, mantelzorger