Trainingen voor vrijwilligers FIA

Voor je begint met het werk als vrijwilliger Financiën, Informatie en Advies (FIA), volg je een basistraining van drie bijeenkomsten. Naast die basistraining kun je meerdere keren per jaar andere scholingen volgen die gericht zijn op financiën en je houding als vrijwilliger.

Basistraining
Basistraining Financiën, Informatie en Advies bestaat uit 3 bijeenkomsten van 3 uur en is voor iedereen die mensen administratief wil ondersteunen.

De bijeenkomsten bestaan uit:

  • Algemene communicatie in de hulpverlening
  • Uitkeringen, toeslagen, financiële voorzieningen, budgetteren en preventie van schulden
  • Spreekuurtraining (voor in het Buurtteam)

Wanneer:
Trainingen starten regelmatig (8 keer per jaar)

Locatie:
Drift 11 te Utrecht

Trainers:
Twee consulenten van het team Financiën, Informatie en Advies.

Meer informatie en aanmelden:
Mail naar het team Financiën, Informatie en Advies via finan-admin@u-centraal.n

Vervolgtrainingen:

  • Schuldentraining Van factuur tot schuld: over incassobureaus, deurwaarders, beslaglegging en dergelijke. Start zes maal per jaar.
  • Krachtgericht werken: daarin leer je hoe je de eigen kracht en het handelend vermogen van degene die je helpt kunt vergroten. (start vier maal per jaar.)
  • Interculturele communicatie voor financieel vrijwilligers. In deze training leer je hoe je in jouw werkzaamheden als vrijwilliger kunt samenwerken met mensen uit andere culturen, met andere gebruiken en omgangsvormen. Start twee maal per jaar.

Bekijk alle actuele informatie over de trainingen voor financieel vrijwilligers

Als vrijwilliger financien en administraties mag ik heel dichtbij komen in het leven van mijn client. Dat vind ik heel bijzonder. Vrijwilliger Financien en Administraties