Nieuw: checklist van Wmo naar Wlz

Nieuw: checklist van Wmo naar Wlz

25 november 2021

Heeft het zin om een Wlz-aanvraag in te dienen? Doe de checks!

De checklist is gemaakt door het team Onafhankelijke Cliëntondersteuning van U Centraal in het kader van het Koplopersproject. Voor meer informatie en de papieren versie van de checklist kun je terecht bij Trix van Leeuwen, t.vanleeuwen@u-centraal.nl