Koplopersproject afgesloten

Koplopersproject afgesloten

24 mei 2022

Doel koplopersproject
Het Koplopersproject had ten doel de overgang van Wmo naar Wlz soepeler te laten verlopen voor inwoners van Utrecht. Dankzij deze checklist hebben professionals nu een betere basis bij de ondersteuning van cliënten die een overgang van Wmo naar Wlz overwegen. Daarnaast had het Koplopersproject als doel: zorgen dat Utrechters de weg naar Onafhankelijke Cliëntondersteuning (OCO) beter weten te vinden. Het OCO-team ging langs bij de Buurtteams en andere partners en bracht een flyer uit. Daarnaast is tijdens de slotbijeenkomst een animatie gepresenteerd over de Onafhankelijk Cliëntondersteuning in Utrecht. 

koplopersproject 2