Interview Habiba Chrifi

Interview Habiba Chrifi

16 juni 2023

In Nederland zijn veel (mantelzorgers van) mensen met psychiatrische klachten geen gebruikmaken van zorg- en hulpverlening. Dit komt doordat ze de taal onvoldoende spreken of de weg niet weten. Habiba is geïnterviewd als beroepskracht, deskundige en mantelzorger.