2 miljoen 80-plussers in 2040

2 miljoen 80-plussers in 2040

24 februari 2022

Aftrap meerjarenprogramma Integraal werken aan wonen, zorg en welzijn

De bijeenkomst is bedoeld voor bestuurders en beleidsmedewerkers van gemeenten, aanbieders van huisvesting, zorg, welzijn, (senioren)adviesraden, verzekeraars/zorgkantoren en andere betrokkenen. De conferentie vormt de aftrap van een meerjarenprogramma in de provincie Utrecht om integraal te werken aan wonen, zorg en welzijn. De bijeenkomst wordt om 13.00 uur geopend door Truusje van der Linden, lid van de directieraad van U Centraal.
Meer informatie