Nationale Ombudsman bezoekt U Centraal

Nationale Ombudsman bezoekt U Centraal

17 maart 2023

Kruisbestuiving
Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen bezoekt twee keer per jaar een provincie. Doel van deze provincietour: kruisbestuiving! De Nationale ombudsman kan zijn werk onder de aandacht brengen bij burgers en (lokale) organisaties. Zij kunnen op hun beurt praten over wat hen dagelijks bezighoudt. Welke goede voorbeelden kunnen we delen? Wat moet anders? En wat verwachten mensen daarbij van de Nationale Ombudsman?

Mantelzorg & vrijwillige inzet
Om te zorgen dat het gesprek bij U Centraal een beetje gestructureerd zou verlopen, hadden we de deelnemers in twee groepen verdeeld. Vrijwillige inzet en mantelzorg waren als eerste aan de beurt. Een van de aanwezige mantelzorgsters vertelde uitgebreid over de problemen waar zij in haar persoonlijke leven tegenaan loopt. Daarbij speelt vooral woningnood een grote rol. Daarnaast is gesproken over de digitalisering van de samenleving, die mensen uitsluit die daarin niet kunnen meekomen. Tot slot vertelden we de Ombudsman en zijn collega’s hoe U Centraal ondersteuning biedt aan inwoners van Utrecht.’

Financiële zekerheid & toegang tot recht
Na een uurtje volgden de collega’s die zich bezighouden met bestaans- en financiële zekerheid en toegang tot recht. In dit gesprek passeerden tal van onderwerpen de revu. Zoals:

  • Maatwerk en het belang van hulpverleners die goed de ruimte weten te vinden binnen de bestaande regels.
  • De rol van de overheid bij de stijgende energiekosten.
  • Veel overheidstaken worden belegd bij lagere overheden of zelfs private organisaties. Om knelpunten bij de lokale uitwerking en uitvoering aan het licht te krijgen, is van groot belang dat samengewerkt wordt met lokale organisaties.
  • Wat wordt de rolverdeling tussen de Nationale Ombudsman en de gemeentelijke ombudsman?
  • Hoe kun je mensen buiten de reguliere hulpverlening bereiken? De Geldzaak blijkt in dit verband een goed middel te zijn.
  • Toegang tot recht. Dat bij ieder thema gekeken moet worden naar de zelfredzaamheid van de klant en wat er nodig is. Denk aan de toeslagzaken, waarvoor geen gesubsidieerde rechtsbijstand mogelijk was omdat mensen geacht werden dit zelf te kunnen.

De Ombudsman en zijn collega’s gingen naar huis met een boel praktijkinformatie en de belofte de casus van een mantelzorger aandacht te geven. Het was een zinvol en mooi bezoek!