Aangepaste dienstverlening vanwege coronavirus

25 oktober 2020

Overzicht aangepast aanbod

Hieronder vindt u algemene informatie over deze periode en specifieke informatie per project. We blijven ons aan de situatie aanpassen, dus de informatie kan wijzigen. Houd voor de actuele stand van zaken dit overzicht in de gaten.

Groepsactiviteiten
Groepsactiviteiten, trainingen en informatiebijeenkomsten worden waar mogelijk online aangeboden. Ook worden er extra online activiteiten aangeboden die gerelateerd zijn aan de coronacrisis, bijvoorbeeld de online training en e-learning ‘Financiën bij een lager inkomen door corona’ en de online training ‘Moed houden tijdens de coronapandemie’.

Inzet vrijwilligers
Ook onze vrijwilligers vragen wij om het contact met hun cliënten waar mogelijk per telefoon en online te onderhouden. Als het noodzakelijk of wenselijk is bezoeken vrijwilligers cliënten thuis, mits aan alle richtlijnen kan worden voldaan en beiden (plus hun huisgenoten) klachtenvrij zijn. Daarnaast zullen onze vrijwilligers juist nu cliënten actief benaderen met de vraag of zij ondersteuning nodig hebben, bijvoorbeeld bij financiën of boodschappen doen.

Netwerk Informele Zorg Utrecht
Voor vragen over de inzet van vrijwilligers of mantelzorgondersteuning kunt u contact opnemen met de Ambassadeur Informele Zorg in uw wijk. Voor algemene vragen kunt u bellen naar het Infopunt Informele Zorg: 030-2361745. Dit nummer is momenteel 7 dagen per week bereikbaar. Op de NIZU-website vindt je ook een overzicht van alle coronahulp-initiatieven in de stad en landelijk.

Luisterend oor
Wie zich eenzaam of bezorgd voelt en met iemand wil praten, kan bellen met De Luisterlijn Utrecht: 030 - 294 33 44 of (voor ouderen) ANBO: 0348 – 46 66 66.

Afspraak
Heeft u in deze periode een afspraak met een van onze medewerkers? Dan overlegt de medewerker met jou of de afspraak telefonisch of online kan doorgaan.

Vragen?
Bij vragen kun je contact opnemen met jouw vaste contactpersoon. Heb je die niet, dan verwijzen wij je naar de contactgegevens die u op deze website vindt bij het onderwerp van jouw vraag.

Specifieke informatie per project:

Algemene Hulpdienst
De Algemene Hulpdienst heeft vrijwilligers paraat staan om extra ondersteuning te bieden, bijvoorbeeld boodschappen doen of andere praktische hulp die veilig en met voldoende afstand mogelijk is. De Algemene Hulpdienst is bereikbaar via 030 - 236 17 43 en alghulpdienst@u-centraal.nl.

Vriendschap in Utrecht, Rechtstreeks, Netwerkcoaching/WIE, Hulp bij dementie, Buddyzorg en Taalcoaching
Vrijwilligers houden waar mogelijk telefonisch en digitaal contact met cliënten. Als het noodzakelijk of wenselijk gaan vrijwilligers bij cliënten thuis op bezoek, mits aan alle richtlijnen kan worden voldaan. Heeft u praktische hulp nodig, bijvoorbeeld bij het boodschappen doen, neem dan contact op met de Algemene Hulpdienst: 030-2361743 of alghulpdienst@u-centraal.nl. Heb je behoefte om te praten, dan kun je bellen met De Luisterlijn Utrecht: 030 - 294 33 44 of (voor ouderen) ANBO: 0348 - 46 66 66.

DomstadPlusBus
De DomstadPlusBus rijdt voorlopig geen ritten. Kun je niet zelf de deur uit voor boodschappen of heb je een andere dringende hulpvraag, neem dan contact op met de Algemene Hulpdienst: 030-2361743 of alghulpdienst@u-centraal.nl. Heb je behoefte om te praten, dan kun je bellen met De Luisterlijn Utrecht: 030 - 294 33 44 of (voor ouderen) ANBO: 0348 – 46 66 66.

Financiële ondersteuning
Hulp bij financiën en administratie wordt zoveel mogelijk telefonisch en digitaal aangeboden. Vrijwilligers bezoeken cliënten alleen thuis voor hulp bij administratie als dit noodzakelijk of wenselijk is en als aan alle richtlijnen kan worden voldaan. Speciaal in deze periode kunnen inwoners van Kanaleneiland en Overvecht met vragen over geld terecht bij twee grote locaties. Een afspraak maken kan via de buurtteams. De locaties zijn:

  • Overvecht: De Dreef, Schooneggedreef 27C, elke dinsdag 9.00 – 17.00 uur. Afspraak via Buurtteam Overvecht: 030 740 05 05.
  • Kanaleneiland: Bij Bosshardt, Marco Pololaan 115, elke donderdag 9.00 – 17.00 uur. Afspraak via buurtteam Kanaleneiland: 030 740 05 14.

Workshops Financiën bij levensgebeurtenissen
De workshops Financiën bij levensgebeurtenissen worden nu online aangeboden. Ook is er een speciale workshop ontwikkeld: 'Financiën bij een lager inkomen door corona'. U kunt deze workshop tijdens een online groepsbijeenkomst volgen of op een zelf gekozen moment als e-learning

Maaltijdservice
De Maaltijdservice gaat door met het bezorgen van maaltijden. De bezorgers bezorgen tot aan de voordeur en vermijden elk fysiek contact. Voor vragen, bijvoorbeeld over nieuwe aanmeldingen of hulp bij het bestellen van menu's, zijn wij telefonisch en per mail bereikbaar: 030-236 1791 en maaltijden@u-centraal.nl.

Steunpunt Mantelzorg Utrecht
Consulenten van Steunpunt Mantelzorg Utrecht zijn op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur telefonisch bereikbaar via 030 236 17 40. Turkse en Marokkaanse mantelzorgers staan we graag te woord in het Turks, Marokkaans-Arabisch of Berbers. Wij horen graag uw ervaringen, praktische tips en zaken waar u tegenaan loopt. Ook als u behoefte heeft aan een luisterend oor kunt u ons bellen. Mailen kan natuurlijk ook: mantelzorg@u-centraal.nl

Als je het fijn vindt om via telefoon of WhatsApp ervaringen uit te wisselen met andere mantelzorgers, dan brengen we je graag met elkaar in contact.

Sociaal raadsliedenwerk
De sociaal raadslieden zijn fysiek aanwezig op de buurtteamlocaties voor hulp bij financiële en juridische vragen die niet op afstand mogelijk zijn. Andere hulp wordt zoveel mogelijk telefonisch en online aangeboden, zoals altijd in nauwe samenwerking met de buurtteammedewerkers.

Sociaal raadslieden zijn bereikbaar via de Buurtteams.

Buurtbemiddeling en Woonoverlast
Het werk van Buurtbemiddeling en Woonoverlast gaat door; casussen worden binnen de RIVM-richtlijnen opgepakt. Contact met cliënten en betrokkenen vindt voor een deel telefonisch en digitaal plaats. In sommige situaties leggen we huisbezoeken (in de buitenruimte) af en zijn er bemiddelingen op locatie. Buurtbemiddeling is bereikbaar voor al jouw vragen via 030 - 236 17 28 en buurtbemiddeling@u-centraal.nl.

Stadsteam Informatie & Advies
Uiteraard kunt u gebruik blijven maken van informatiebronnen als www.ugids.nl en www.geldwijzer030.nl. Op de pagina www.ugids.nl/corona wordt een overzicht bijgehouden van belangrijke websites en informatie die relevant zijn in coronatijd, bijvoorbeeld rond thema's als inkomen en gezondheid.

Kunt u niet vinden wat u zoekt? Dan zijn wij bereikbaar via de chat en WhatsApp: 06 – 23 36 50 51.

Onafhankelijke cliëntondersteuning
De ondersteuning wordt op afstand aangeboden via digitale middelen en telefoon. De cliëntondersteuner kan meekijken als u hulp krijgt van het buurtteam of bijvoorbeeld een Wmo-voorziening hebt aangevraagd. De cliëntondersteuner is bereikbaar via 030 - 236 17 60 en klantondersteuner@u-centraal.nl.