Waarvoor kunt u terecht bij U Centraal?

Alle diensten

U Centraal is een welzijnsorganisatie in de stad en regio Utrecht. Beroepskrachten en vrijwilligers bieden informatie, advies, contact en praktische hulp. U Centraal wijst de weg aan iedereen die woont, werkt of zorgt in Utrecht. Ook voedt U Centraal lokale hulpverleners met expertise rond een aantal thema's.

Algemene Hulpdienst
Georganiseerde burenhulp

Back UP
Ambulante hulp aan dak- en thuisloze jongeren

Bezoekdienst voor mensen met dementie
Vrijwilligers bezoeken thuiswonende mensen met dementie

DomstadPlusBus
Samen op stap naar winkelcentrum of bestemming voor een dagje uit

Buddyzorg Midden Nederland
Luisterend oor voor mensen met een ernstige of levensbedreigende ziekte

Buurtbemiddeling Utrecht
Bemiddelaars helpen buren conflicten op te lossen

Financiën, informatie en advies 
Vrijwilligers bieden ondersteuning in het omgaan met geld en administratie

Fiom Utrecht
Hulpverlening rondom zwangerschap, (post)adoptie, verwantschap en seksueel geweld

Geldwijzer030
Digitale geldwijzer naar informatie, handige tips en hulp

Groepen en cursussen  Lotgenotencontact en deskundige informatie helpt Utrechters een stap verder. Op het programma staan 35 tot 30 groepen en cursussen, van gespreksgroepen voor mantelzorgers tot workshops Financien bij Levensgebeurtenissen.

Herstructurering
Ondersteuning aan mensen die te maken hebben met herstructurering in hun wijk

Home-Start Utrecht
Vrijwilliger biedt advies en ondersteuning aan een gezin met jonge kinderen

Informatie en advies
Voor burgers en beroepskrachten, onder andere op financieel-juridisch gebied. Beheerder van U Gids.

Infolijn Informele Zorg
Wegwijzer voor iedereen die meer wil weten over informele zorg in Utrecht

Klantondersteuner
Advies bij vragen rond uw hulp van buurtteam of wmo-voorziening

Maaltijdservice Utrecht
Koelverse maaltijden mét aandacht

Netwerkcoaching / Mantelzorgcoaching
Vrijwilliger helpt mensen met het uitbreiden van een sociaal netwerk

Onderwijsondersteuning woonwagen- en Romaleerlingen (OWR)
Brug tussen gezinnen en school

PPI: jeugdhulp in een groep
Begeleiding na schooltijd en training op school.

Pretty Woman
Hulpverlening bij relaties en seksualiteit

Rechtstreeks
Vriendschapsbemiddeling voor 50-plussers en activerend huisbezoek

Samen in de stad
Het versterken van sociale netwerken rond ouderen, in samenwerking met o.a. AxionContinu.

Steunpunt Mantelzorg Utrecht
Informatie, activiteiten en contact, voor mantelzorgers en beroepskrachten

U Gids
Digitale wegwijzer voor iedereen die woont, werkt of zorgt in Utrecht

Vriendschap in Utrecht
Vriendschapsbemiddeling en personal coaching voor mensen 18-50 jaar die op zoek zijn naar meer of betere sociale contacten.

Woonoverlast
Gezamenlijke aanpak van ernstige overlast  

 

Bij elk conflict is het beter dat de partijen zelf hun probleem oplossen dan dat een andere partij de oplossing oplegt. Uitgangspunt Buurtbemiddeling