U heeft gezocht op het woord sociaal raadslieden

Gevonden pagina's: 14

 1. Sociaal Raadsliedenwerk

  wat doen de sociaal raadslieden de sociaal raadslieden houden zich bezig met vragen en problemen van utrechtse burgers op sociaal juridisch gebied. zij zoeken de vraag van de burger diepgaand uit en h...

 2. Sociaal Raadsliedenwerk - U Centraal

 3. Sociaal raadslieden

 4. Sociaal raadsliedenwerk in spoedsituaties

 5. Sociaal Raadslieden helpen cliënten op afstand én op locatie

 6. Wie wordt onze nieuwe P & O adviseur?

  waar kom je terecht? stichting pk, sinds 1 januari 2018 verzelfstandigd, is een bedrijfsbureau in het sociaal domein. we werken voor vier utrechtse welzijnsstichtingen: u centraal, jou jongerenwerk ut...

 7. Over Geldwijzer 030

  geldwijzer 030 wordt bijgehouden door het stadsteam informatie en advies van u centraal. het team bestaat uit sociaal raadslieden en andere sociaal werkers die gespecialiseerd zijn in voorlichting ove...

 8. Aankopen en diensten

     

 9. Vrijwilligersverzekering

  de domstadpolis, is bedoeld voor vrijwilligers in georganiseerd verband (kijk hier wie dat zijn), mantelzorgers die wekelijks minstens 8 uur zorg verlenen, mensen die een tegenprestatie leveren voor ...

 10. Kindgebonden budget

  de ouder die de kinderbijslag ontvangt, vraagt het kindgebonden budget aan via mijn toeslagen. krijgt u geen kinderbijslag omdat uw 16 of 17-jarig kind overdag niet meer op school zit? dan kunt u toch...

1 2

Sorteren

Type content