Een goede toekomst voor de buurt en de bewoners

Herstructurering

Het renoveren van buurten heeft grote impact op de buurt en de bewoners. U Centraal biedt begeleiding aan mensen die te maken hebben met herstructurering in hun wijk.

Buurtrenovatie gaat mensen niet in de koude kleren zitten. Puin en stof, gedwongen verhuizing  en gebrek aan privacy zijn al heel vervelend. Bovenal betekent renovatie het verlies van het vertrouwde: wonen mijn buren straks nog naast mij? Kan ik de huur straks betalen? Waar moet ik naartoe als mijn huis gestript wordt? Mede door deze emoties gaat herstructurering vaak gepaard met weerstand.


Van bedreiging naar kans

U Centraal biedt casemanagement  aan bewoners die te maken hebben met herstructurering, zodat de bewoners ook een positieve ontwikkeling kunnen doormaken. Het doel van de begeleiding is:

  • Doorbreken van de neerwaartse spiraal waarin kwetsbare huurders soms verkeren;
  • Het voorkomen dat het bestaan van kwetsbare huurders als gevolg van de min of meer gedwongen herhuisvesting /groot onderhoud volledig ontregeld raakt;
  • Het wegnemen van belemmeringen en stressfactoren gedurende het proces van groot onderhoud.


Hoe gaan we te werk?

We beginnen met een onderzoek naar wensen en behoeften in de wijk. Dit gebeurt op basis van woonwensenonderzoek en gesprekken met sleutelfiguren zoals wijkagenten, sociaal makelaars, buurtteams en jongerenwerk. In samenwerking met de corporatie wordt bekeken welke casussen worden opgepakt.


Steun uit de omgeving

De casemanager gaat in gesprek met de bewoners over wensen en kansen, over sociaal netwerken, steunsystemen en voorzieningen.  Zo kan een bewoner steun krijgen uit zijn eigen netwerk, vrijwilligers of – indien nodig – gebruikmaken van voorzieningen. De casemanager houdt vervolgens de vinger aan de pols, om terugval te voorkomen. Gedurende het hele proces werkt U Centraal nauw samen met corporaties, sociaal makelaars en het buurtteam.


Meer weten?

Neem contact op met Irene Witjens, MT-lid U Centraal, i.witjens@u-centraal.nl.

 

Bij elk conflict is het beter dat de partijen zelf hun probleem oplossen dan dat een andere partij de oplossing oplegt. Uitgangspunt Buurtbemiddeling