Aanpak Woonoverlast

Soms is overlast in uw woonomgeving zo ernstig, dat je er alleen niet meer uitkomt. In de stad Utrecht werken diverse partijen samen om overlast aan te pakken. Hieronder leest u wat u kunt doen.

Stap 1: ga het gesprek aan met uw buren

Het is niet de gemakkelijkste stap, maar wel een belangrijke; praten met uw buren. Ondervindt u overlast van uw directe buren, probeer dan het gesprek aan te gaan en afspraken te maken.  In alle situaties verdient het de voorkeur dat bewoners er onderling uitkomen. U kunt ook ondersteuning vragen van een buurtbemiddelaar.


Stap 2: Wacht niet te lang

Woonoverlast komt in allerlei vormen voor, zoals geluidsoverlast, druggerelateerde overlast, intimidatie, bedreigingen, stank of geschreeuw. Het ervaren van overlast kan veel gevolgen hebben voor omwonenden. Het is dan ook van belang om niet te lang te wachten met het inschakelen van hulp als u er zelf niet meer uitkomt.


Stap 3: schakel hulp in

U staat er niet alleen voor. Woont u in een huurwoning, meld de overlast dan bij de verhuurder. Woont u in een koophuis, dan kunt u terecht bij de wijkagent of het wijkbureau. Zij zijn in eerste instantie de aangewezen partij om u te helpen.


Stap 4: als dat nog niet voldoende is

Brengt de hulp van de verhuurder, de wijkagent of het wijkbureau nog geen oplossing, dan kunnen zij de Woonoverlastnetwerken inschakelen. Anno 2014 zijn er in Utrecht tien Wijkgerichte Woonoverlastnetwerken actief en daarmee wordt de hele stad Utrecht, inclusief Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern, bestreken. Het hoofddoel van de Wijkgerichte Woonoverlastnetwerken in de stad Utrecht is het voorkomen en bestrijden van extreme woonoverlast. Belangrijk nevendoel is het voorkomen van dakloosheid en het organiseren van hulpverlening voor zorgwekkende overlastveroorzakers. Als bewoner kunt het Woonoverlastnetwerk niet zelf inschakelen; dat loopt via verhuurders, de politie of het wijkbureau.  


Wat gebeurt er in zo'n Woonoverlastnetwerk?

U Centraal zet vertegenwoordigers van de deelnemende instanties bij elkaar en levert zelf een onafhankelijk casemanager in die veel ervaring heeft in het oplossen van woonoverlast. Doel is een oplossing te vinden voor beide partijen. Bij de Woonoverlastnetwerken wordt meer met drang- en dwangmiddelen gewerkt, zoals een juridische procedure en is er geen sprake meer van een vrijblijvend kader. Dit maakt ons sterk, maar we blijven uw hulp nodig hebben bij het oplossen van een zaak. Het is van belang dat u klachten geregeld blijft melden aan degene met wie hierover afspraken zijn gemaakt. U bent onze ogen en oren in de wijk. Door samen te werken kunnen we veel bereiken!

 

 

 

 

 

Bij elk conflict is het beter dat de partijen zelf hun probleem oplossen dan dat een andere partij de oplossing oplegt. Uitgangspunt Buurtbemiddeling