Begeleiding bij levensvragen in de palliatieve fase

3 avonden over doodgaan en de zin van het leven

Heb je een cliënt die ernstig ziek is en niet meer beter wordt? Weet je soms even niet meer hoe je hier met je cliënt over kan praten? Deze training geeft je handvatten om hier mee om te gaan. 

De training bestaat uit drie bijeenkomsten. Aan bod komen thema’s als hoe om te gaan met lijden en dood; het gebruik en de betekenis van rituelen; opvattingen rond sterven en dood binnen verschillende levensbeschouwelijke tradities; hoe existentiële behoeftes te beluisteren en te spreken over levensvragen. De scholing wordt gegeven door twee trainers/geestelijk verzorgers van Zin in Utrecht en wordt georganiseerd in samenwerking met Netwerken Palliatieve Zorg Utrecht.

 

 

Op dit moment geven we training op maat. 

 

 

 

Als vrijwilliger financien en administraties mag ik heel dichtbij komen in het leven van mijn client. Dat vind ik heel bijzonder. Vrijwilliger Financien en Administraties