Lid van de Vrijwilligersraad

De Vrijwilligersraad van U Centraal is op zoek naar nieuwe leden. De Vrijwilligersraad (VR) kijkt door de ogen van vrijwilligers naar de organisatie en het beleid. De tijdsinvestering voor een lid van de Vrijwilligersraad is ongeveer 18 tot 20 uur per maand.

Aan U Centraal zijn 1200 vrijwilligers verbonden, die zich op allerlei verschillende manieren inzetten: bij cliënten thuis, als vrijwilliger bij een buurtteam, in de training en begeleiding van andere vrijwilligers, achter de telefoon of als begeleider van een activiteit. De positie van de vrijwilliger wordt steeds belangrijker, een recent in de samenspraak met de VR opgesteld vrijwilligersbeleid onderstreept deze ontwikkeling.


Advies

De VR bestaat uit vrijwilligers van U Centraal en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de bestuurder. In een overeenkomst tussen de raad en U Centraal is vastgelegd welke rechten en bevoegdheden de VR heeft. De VR wordt ondersteund door de functionaris medezeggenschap en compliance. De tijdsinvestering voor leden van VR varieert per maand, gemiddeld kan men uitgaan van 18 tot 20 uur per maand.


De functie:

Algemene eisen

 • Als vrijwilliger werkzaam zijn bij één van de vormen van hulp en ondersteuning die U Centraal biedt.
 • De belangen van vrijwilligers en potentiële vrijwilligers voorop stellen.
 • De belangen van vrijwilligers en organisatie kunnen onderscheiden.
 • Het eigen belang en dat van vrijwilligers in zijn algemeen kunnen onderscheiden.
 • Communicatieve en sociale vaardigheden bezitten die nodig zijn voor het lidmaatschap van de VR.
 • Voldoende gemotiveerd zijn en over voldoende tijd beschikken.
 • Kunnen omgaan met vertrouwelijkheid.

 

Specifieke eisen

 • In staat zijn om beleidsinhoudelijke notities te lezen en deze vanuit het perspectief van de vrijwilliger te kunnen beschouwen en analyseren.
 • Inzicht hebben in de positie die vrijwilligers innemen en de ervaringen die zij op doen in de uitvoering van hun vrijwillige werkzaamheden.
 • Bereidheid hebben om zich nader te verdiepen in de wijze waarop medezeggenschap voor vrijwilligers van U Centraal kan worden vormgegeven.
 • De voorkeur gaat uit naar een lid dat werkzaam is bij de afdelingen Algemene Hulpdienst, Buddyzorg, Buurtbemiddeling, Domstad PlusBus, Netwerkcoaching of bezoekdienst voor mensen met dementie.

 

Wij bieden:

 • Zitting in een divers en leuk team met ondersteuning van de functionaris medezeggenschap en compliance;
 • De mogelijkheid om meer ervaring op te doen met beleidsontwikkeling en mee te denken op bestuurlijk niveau
 • Actief betrokken zijn bij grote veranderingen in de samenleving rond vrijwillige inzet en participatie
 • De onkostenvergoeding bedraagt 1000,- per jaar;
 • Begeleiding en indien gewenst (groeps)scholing/training.

 

Meer informatie:

Neem voor meer informatie contact op met Annemarije Bousema, functionaris medezeggenschap en compliance, a.bousema@u-centraal.nl, 06 53 720 353


Solliciteren:

Stuur je sollicitatie, voorzien van een recent CV, per e-mail naar vrijwilligersraad@u-centraal.nl.

 

 

‘De routes van de buschauffeurs zijn vaak erg mooi en we genieten van de natuur en de kleine dorpen waar we doorheen rijden.’ Deelnemer over de Domstad Plusbus