Vacature lid van de Vrijwilligersraad

De Vrijwilligersraad van U Centraal is op zoek naar nieuwe leden. De vrijwilliger is een belangrijk onderdeel in de organisatie. Het MedeZeggenschapsTeam Vrijwilligers, voorheen Vrijwilligersraad, kijkt door de ogen van de vrijwilligers naar de organisatie en het beleid.

Het MZT-VR behartigt de belangen van ruim 1000 vrijwilligers van U Centraal, JoU en SJP. Deze vrijwilligers zetten zich op verschillende manieren in: bijvoorbeeld bij cliënten thuis, bij een buurtteam, in de training en begeleiding van andere vrijwilligers, aan de telefoon of als begeleider van een activiteit.

Het MZT-VR bestaat uit enthousiaste vrijwilligers. Het team geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de bestuurder. In een overeenkomst is vastgelegd welke rechten en bevoegdheden het MZT-VR heeft.

De tijdsinvestering voor leden van het MZT-VR varieert per maand. Gemiddeld is de tijdsinvestering 8 tot 16 uur.


Algemene eisen

 1. Als vrijwilliger werkzaam zijn bij één van de drie organisaties.
 2. De belangen van vrijwilligers en potentiële vrijwilligers voorop stellen.
 3. De belangen van vrijwilligers en de organisatie kunnen onderscheiden.
 4. Het eigen belang en dat van vrijwilligers in zijn algemeen kunnen onderscheiden.
 5. Communicatieve en sociale vaardigheden bezitten.
 6. Voldoende gemotiveerd zijn en over voldoende tijd beschikken.
 7. Kunnen omgaan met vertrouwelijkheid.


Specifieke eisen

 1. Inzicht hebben in de positie die vrijwilligers innemen en de ervaringen die zij op doen in de uitvoering van hun vrijwillige werkzaamheden.
 2. In staat zijn om beleidsinhoudelijke notities te lezen en deze vanuit het perspectief van de vrijwilliger te kunnen beschouwen en analyseren.
 3. Bereidheid hebben om zich nader te verdiepen in de wijze waarop medezeggenschap voor vrijwilligers kan worden vormgegeven.
 4. Gezien de huidige samenstelling gaat momenteel de voorkeur uit naar een lid dat vrijwilliger is bij de afdelingen Algemene Hulpdienst, Buddyzorg, Buurtbemiddeling, Domstad PlusBus, Netwerkcoaching of bezoekdienst voor mensen met dementie, Home-Start, Jeugdprojecten. Desondanks willen we elke enthousiaste vrijwilliger aanmoedigen om te reageren.


Wij bieden

 • zitting in een divers en leuk team.
 • actief betrokken zijn bij grote veranderingen in de samenleving rond vrijwillige inzet en participatie.
 • begeleiding en indien gewenst (groeps)scholing/training.
 • de mogelijkheid om ervaring op te doen met beleidsontwikkeling en mee te denken op bestuurlijk niveau.
 • een onkostenvergoeding.

Bij interesse: stuur een bericht naar a.vanantwerpen@stichting-pk.nl

‘Zeer tevreden, keep up the good work! Ik zou graag wat terug willen doen.’ Client Financien en Administraties, clienttevredenheidsonderzoek 2016