Medezeggenschap

U Centraal vindt het heel belangrijk om naar de stem van clienten en vrijwilligers te luisteren. Vertegenwoordigers van clienten en vrijwilligers hebben regelmatig overleg met de bestuurder en adviseren gevraagd en ongevraagd over het beleid.

U Centraal is altijd op zoek naar mensen die willen helpen de medezeggenschap goed vorm te geven.


Cliëntenraad

U Centraal heeft een Cliëntenraad, die adviseert over beleid, vanuit de blik van de cliënt. De leden van de Cliëntenraad hoeven niet per se allemaal cliënt te zijn, wel moeten ze zich in de positie van hulpvragers kunnen verplaatsen. De Cliëntenraad krijgt hulp van vrijwilligers, die de Cliëntenraad helpen om de achterban goed te bereiken en signalen uit de achterban op te halen. Deze vrijwilligers vormen samen de Cliëntenraadsbrigade.


Vrijwilligersraad

Naast de Cliëntenraad is er een Vrijwilligersraad, die adviseert over het beleid door de ogen van vrijwilligers. Aan U Centraal zijn ongeveer 1200 vrijwilligers verbonden, en de positie van vrijwilligers wordt steeds belangrijker.

Beide raden worden ondersteund door Annemarije Bousema, functionaris medezeggenschap en complience.  De leden van de Vrijwilligersraad en Cliëntenraad krijgen een onkostenvergoeding.

 
Vacatures

Vacatures rondom medezeggenschap bij U Centraal:

 

Meer weten? Bel of mail Annemarije Bousema, 06 53 720 353, a.bousema@u-centraal.nl

 

 

 

“Het stelt ons gerust dat de chauffeur van de Maaltijdservice drie keer per week bij moeder langs gaat en even kan zien hoe het met haar is. Dat geeft ons een fijn gevoel.” Veelgehoorde reactie van zoon/dochter van klanten van de Maaltijdservice