Taalvrijwilliger bij de Algemene Hulpdienst

Taalvrijwilliger

Als taalvrijwilliger ondersteun je mensen die kort of al wat langer in Nederland zijn en de Nederlandse taal nog niet zo goed beheersen. Denk aan vluchtelingen of mensen die door gezinshereniging naar Nederland zijn gekomen. Gebrek aan taalvaardigheid kan in het dagelijks leven heel lastig zijn. Taal biedt immers toegang tot de wereld waarin je leeft.

Datzelfde geldt voor mensen die wél in Nederland geboren en getogen zijn. Zij kunnen eveneens aankloppen als ze moeite hebben met lezen en schrijven, ofwel laaggeletterd zijn.


Wat doe je als taalvrijwilliger?

Wat je precies doet, hangt af van de vraag van je cliënt. Je kunt bijvoorbeeld:

  • Samen taaloefeningen doen, op de computer in de bibliotheek
  • Ondersteuning bieden bij het gebruik van de taal in het dagelijks leven
  • Oefenen in spreekvaardigheid terwijl je samen iets onderneemt
  • Samen kijken hoe iemand meer Nederlandse mensen kan leren kennen
  • Huiswerkbegeleiding bieden bij de voorbereiding op het examen
  • Begeleiding bieden bij een bezoek aan een arts die veel moeilijke woorden gebruikt.


Voor de duidelijkheid: taalvrijwilligers helpen bij het gebruik en begrip van de Nederlandse taal. Ze fungeren niet als tolk of docent. Je bent meer een taalmaatje of taalcoach.


Voorbeeld van een hulpvraag:

Slimme, vriendelijke jongeman uit Syrië zit op Nederlandse taalles en zoekt iemand om het praten mee te oefenen. Nu nog veel handen- en voetenwerk, maar het contact is prettig en hij leert snel.

 

We bieden:

Vanuit de Algemene Hulpdienst bieden we informatie, hulp en begeleiding. Verder doe je samen met andere taalvrijwilligers in Utrecht de basistraining van Taal voor het Leven. Tijdens de training ga je dieper in op de doelgroep, op methodes om iemand een taal aan te leren en op het lesmateriaal. 

Meld je aan voor de Basistraining van Taal voor het Leven.

 
Meer weten en aanmelden:

Houd je van taal en wil je iemand anders helpen om zijn of haar wereld groter te maken en drempels te verlagen? Bel Anna Udo telefoon 06-22 48 01 55 of Jos Verbeij 06-20 80 18 03 of mail naar taalondersteuning@u-centraal.nl  

 

Maak kennis met Elwin, taalvrijwilliger

 

 

Natuurlijk wil ik graag een betaalde baan. Toch ben ik ook heel blij met mijn vrijwilligerswerk. Het geeft me een goede reden om op te staan, bezig te blijven. Gewoon een fijne werkplek. Telefoonvrijwilliger Algemene Hulpdienst