Financiën, Informatie en Advies

Iedereen kan op enig moment in zijn/haar leven vragen krijgen over geld of administratie. Daarom biedt U Centraal de dienstverlening Financien, Informatie en Advies. We bieden laagdrempelige hulp door vrijwilligers in te zetten. Stadsgenoten die gewoon samen met u aan de slag gaan met als doel dat u weer zelfstandig verder kunt. Onze vrijwilligers werken in spreekuren, bij u thuis en geven cursussen. Binnen het project FIA werken bijna 300 vrijwilligers en 10 beroepskrachten. Op jaarbasis hebben we ongeveer 450 aanmeldingen van cliënten die ondersteuning vragen.

Voor wie?

U kunt zich aanmelden als:

  • u zelfstandig woont
  • u moeite heeft de administratie bij te houden
  • mensen uit uw omgeving u niet kunnen helpen


Wat wordt er gedaan?

Wij bieden u tijdelijke ondersteuning zodat u weer op eigen benen kunt staan. U blijft altijd zelf verantwoordelijk voor uw administratie.

Afhankelijk van uw vraag, kunt u hulp krijgen bij:

  • Het lezen, begrijpen en afhandelen van de post
  • Het sorteren en opbergen van de post
  • et opnemen van contact met instanties per telefoon, e-mail of DigiD
  • Het aanvragen en wijzigen van toeslagen bij de belastingdienst (zoals huurtoeslag, zorgtoeslag)
  • Het aanvragen en wijzigen van voorzieningen bij de gemeente (zoals kwijtschelding, bijzondere bijstand)
  • Het maken van een overzicht met inkomsten en uitgaven
  • Het opstellen en gebruiken van een financieel uitgavenplan


Welke hulp kunt u krijgen?


Sorteergroep
Kunt u naar een locatie van een buurtteam komen, dan is deelname aan een sorteergroep of een cursus misschien een goede oplossing. In een sorteergroep leert u hoe u uw post handig kunt sorteren en opbergen in een aparte map zodat u deze gemakkelijk kunt terugvinden.


Cursus Grip op Financiën
In de cursus Grip op Financiën leert u hoe u zelf meer grip op uw financiën kunt krijgen. U maakt een overzicht van inkomsten en uitgaven. U leert welke voorzieningen en toeslagen voor u van toepassing zijn en u onderzoekt hoe u met een beperkt inkomen beter kunt rondkomen. Heeft u moeite met lezen en schrijven, dan is de cursus Voor 't Zelfde Geld misschien iets voor u. Deze cursussen worden in verschillende Utrechtse wijken gegeven.


Vrijwilliger bij u thuis
Indien u niet kunt reizen of op een andere manier beperkt bent, kan er een vrijwilliger bij u thuis langskomen om bij uw administratie te helpen. De vrijwilliger wordt voor een afgesproken periode aan u gekoppeld. U krijgt uitleg van de vrijwilliger en gaat samen aan de slag. U Centraal werkt samen met andere organisaties die dit ook aanbieden. Aanmelden voor een financieel vrijwilliger kan via het aanmeldformulier.


Workshops Levensgebeurtenissen
Heeft u te maken met ontslag, (echt)scheiding, arbeidsongeschiktheid of gaat u binnenkort met pensioen? Als inkomsten en uitgaven veranderen, lopen mensen meer risico in financiële problemen te komen. Daarom biedt U Centraal workshops Levensgebeurtenissen aan, in samenwerking met deskundigen op dit terrein.


Kosten?

De dienstverlening is gratis. Uitgaven voor enveloppen, postzegels, het bellen naar instanties zijn voor uw eigen rekening. Onkosten die de vrijwilliger moet maken worden in overleg verrekend.


Aanmelden voor ondersteuning?

Neem voor meer informatie contact op met het team Financiën, Informatie en Advies, telefoon  06 10 78 11 54, of mail finan-admin@u-centraal.nl  


Vrijwilliger worden?

Heeft u tijd om anderen te helpen bij hun administratie? Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. U hoeft geen administratieve opleiding gevolgd  te hebben. Wij vinden het wel belangrijk dat u de eigen kracht van onze cliënten wilt versterken. U krijgt hiervoor scholing aangeboden. Bekijk hier de vacatures.

 

 Hier kunt u een folder over Financiën, Informatie en Advies downloaden.

 

 

Dankzij de hulp van mijn vrijwilliger woon ik met mijn kindje in ons nieuwe huis met veel plezier. Bedankt! Hulpvrager Algemene Hulpdienst