Sociale netwerken voor ouderen

Samen in de Stad

Samen in de Stad bouwt sociale netwerken voor ouderen. Ouderen blijven als gevolg van de veranderingen in de zorg langer thuis wonen en kunnen minder gemakkelijk een beroep doen op professionele hulp en ondersteuning. Het samen gezellig hebben en elkaar helpen wordt steeds belangrijker. Daarom zijn in alle Utrechtse wijken sociale netwerken opgezet die het senioren mogelijk maken langer zelfstandig én prettig in de wijk te blijven wonen. Dat gebeurt onder de paraplu ‘Samen in de Stad’.

Op initiatief van zorgorganisatie AxionContinu is in 2013 in Hoograven het eerste sociale netwerk opgezet: SamenHoograven. Veel organisaties in deze wijk werken gericht samen en zorgen voor een laagdrempelig aanbod voor senioren. Ouderen die er gebruik van maken, ontmoeten anderen en vergroten zo hun netwerk. Actieve wijkbewoners kunnen iets betekenen voor meer kwetsbare ouderen en zo vinden ontmoetingen plaats. Er zijn bijvoorbeeld koffie-ochtenden in de bibliotheek en ouderen lezen voor op een basisschool.  Uit dit succesvolle project is Samen in de Stad voortgekomen.

In de Factsheet: Vroegopsporing bij (kwetsbare) Ouderen van het RIVM wordt Samen in de Stad als voorbeeld genoemd hoe omgegaan kan worden om de sociale cohesie te versterken en waarbij onderlinge informele hulp gestimuleerd wordt. Klik hier voor de Factsheet.


Wat is Samen in de Stad?

Samen in de Stad is de verbinding tussen ouderennetwerken in wijken. In negen Utrechtse wijken zijn Samen-netwerken:

 • SamenHoograven
 • SamenKanaleneiland/Transwijk
 • SamenLeidscheRijn
 • SamenLunetten
 • SamenNoordOost
 • SamenOndiep/Pijlsweerd
 • SamenOvervecht
 • SamenRivieren/Dichterswijk
 • SamenZuilen
 • SamenBinnenstad
 • SamenDeMeern
 • SamenOost
 • SamenVleuten
 • SamenWest


Wat doet Samen in de Stad?

Samen in de Stad brengt wijkbewoners, jong en oud, met elkaar in contact. Zo kunnen zij praktisch iets voor elkaar te betekenen. Maar ook worden ouderen gestimuleerd om van voorzieningen in de wijk gebruik te maken en aan activiteiten mee te doen. Samen in de Stad brengt mensen samen! Denk hierbij bijvoorbeeld aan koffieochtenden in de bibliotheek, spelletjes doen of samen wandelen.


Logo Samen in de stadVoor wie is Samen in de Stad?

Samen in de Stad is voor álle ouderen in de genoemde wijken. Zij kunnen bijvoorbeeld aangeven dat zij het op prijs stellen als iemand een boodschap voor hen doet. Of dat zij graag met iemand een activiteit willen bezoeken.
 Samen in de Stad is er ook voor jongere wijkbewoners, die graag iets willen betekenen voor ouderen. Ook zij kunnen zich aansluiten bij Samen in de Stad. Voor een ouder iemand in de straat boeken meenemen uit de bibliotheek of samen een kopje thee drinken…. Er op een fijne en vanzelfsprekende manier voor elkaar zijn.


Hoe werkt Samen in de Stad?

Samen in de Stad is een netwerk waar veel organisaties in de negen wijken aan meedoen. Zij brengen ouderen met elkaar in contact, verzorgen trainingen voor vrijwilligers en bieden (ruimtes voor) activiteiten aan en dergelijke. Iedere wijk heeft een eigen contactpersoon. De contactpersoon beantwoordt vragen over de eigen wijk.
 Samen in de Stad brengt ‘vraag en aanbod’ bij elkaar.
  
 
Wat kost Samen in de Stad?

Samen in de Stad brengt wijkbewoners met elkaar in contact. Dat kost uiteraard niets. Wie gebruik maakt van voorzieningen in de wijk, betaalt de kosten die daarvoor gelden. De kosten zijn vrijwel altijd laag.


Activiteiten

In iedere wijk zijn veel wijkactiviteiten waar ouderen aan kunnen deelnemen. Een actueel overzicht staat bijvoorbeeld op de website Wijkconnect (www.wijkconnect.com). Ook in wijkkranten staat vermeld wat er voor ouderen te doen is.


Twitter en Facebook

Samen in de Stad in actief op Twitter (@samenindestad) en Facebook. In de wijken worden via Twitter activiteiten en nieuwtjes gemeld (@samenhoograven, @samenkanaleneiland, @samenleidscherijn, @samennoordoost, @samenovervecht, @samenondieppijlsweerd, @samenrivierendichterswijk, @samentranswijk en @samenZuilen). Ook heeft elke wijk een eigen Facebookpagina.


Initiatiefnemers van Samen in de Stad:

 AxionContinu, U Centraal, Wijk&co, DOENJA Dienstverlening, Me’kaar, Vooruit en Welzaam.


Betrokken organisaties

Onder andere de volgende stedelijke organisaties zijn betrokken bij Samen in de Stad:
De Zonnebloem, Rode Kruis, Huisartsenpraktijken, Wijkconnect, Vrijwilligerscentrale Utrecht, Portaal Utrecht, Buurtzorg, Careyn, Indigo, Humanitas, COSBO, Vecht en IJssel en de Buurtteams. Daarnaast zijn er per wijk nog vele wijkinitiatieven en -organisaties betrokken.


Tips en suggesties

Heeft u tips voor activiteiten waar ouderen aan kunnen deelnemen, laat het weten aan projectleiders Ingrid Bulsink en Jenny Westrik. Suggesties over hoe wijknetwerken kunnen worden versterkt, zijn ook welkom.  


Contact

Projectleiders:

Ingrid Bulsink, 06 - 228 896 89

Jenny Westrik, 06 – 535 012 80

samenindestad@axioncontinu.nl  

Via deze link vindt u een lijst met de contactpersonen per wijk.

   

Zonder de BoodschappenPlusBus zou ik nergens meer komen. Deelnemer BoodschappenPlusBus