Organisatie / wie is wie

U Centraal is een welzijnsorganisatie in de stad en de regio Utrecht. Beroepskrachten en vrijwilligers bieden informatie, advies, contact en praktische hulp. U Centraal wijst de weg aan iedereen die woont, werkt of zorgt in Utrecht. Ook voedt U Centraal lokale hulpverleners met expertise rond een aantal thema's.

 Een overzicht van wat U Centraal doet, vindt u onder www.u-centraal.nl/allediensten.

 

Directie / bestuur:

Directeur-bestuurder: Gert Jongetjes

Directiesecretariaat: 030 - 236 17 17, info@u-centraal.nl

U Centraal deelt het bedrijfsbureau met JoU en Stichting Specifieke Jeugdprojecten. Ook vallen de twee stichtingen onder dezelfde bestuurder en Raad van Toezicht. Zie hier het organigram.


Raad van Toezicht:

  • Nahied Rezwani (voorzitter)
  • Hans Mellink
  • Mustapha Charifi
  • Jos van der Lans
  • Selma Bas
  • Machteld Ploeg
  • Dorien de Wit

Medezeggenschap:

U Centraal vindt het belangrijk dat hulpvragers  en vrijwilligers een stem hebben in het beleid. Daarom heeft U Centraal een Cliëntenraad en een Vrijwilligersraad.
 

Twintig procent van de bevolking is met enige regelmaat aangewezen op hulp of ondersteuning van familie, bekenden of professionals. Uit de visie van U Centraal

Omgaan met moeilijkheden in het leven