Bekijk hier de Online versie

Welkom [name]

22 mei 2019

Inleiding

Voor je ligt de vijftiende editie van de ActUgids. De ActUgids is een tweemaandelijkse nieuwsbrief voor Sociaal Raadslieden en vrijwilligers met vak-relevante ontwikkelingen toegepast op de Utrechtse praktijk.

De nieuwsbrief wordt je aangeboden door Stadsteam Informatie & Advies in samenwerking met Team Financiën & Administraties en sluit aan bij de informatie op de U Gids en Mijn Gids. Er is geen registratie vereist om de informatie waarnaar verwezen wordt te raadplegen maar als de informatie je aanspreekt kun je na registratie op www.u-centraal.nl/mijn-gids/registreren meer informatie per onderwerp raadplegen.

Heb je na het lezen van de ActUgids opmerkingen, suggesties, inhoudelijke vragen of wil je een casus voorleggen? Neem dan contact op met Stadsteam Informatie & Advies via 030 236 1770 of info-advies@u-centraal.nl

 

Beslag op vakantiegeld: mag dat?

Schuldinfo.nl attendeert hulpverleners in deze periode weer op het soms onterechte loonbeslag op vakantiegeld. Als het netto inkomen hoger is dan de beslagvrije voet, dan mag er op het inkomen boven de beslagvrije voet beslag gelegd worden. Meestal valt ook het hele vakantiegeld onder het beslag. Maar er zijn 2 uitzonderingen...

Vakantiewerk/bijbaan studenten en scholieren

Binnenkort gaan veel scholieren en studenten weer op zoek naar vakantiewerk. Voor vakantiewerk  gelden speciale regels als het gaat om kinderen (13-, 14- en 15-jarigen) en jongeren (16- en 17-jarigen). Voor kinderen zijn de toegestane werkzaamheden en werktijden wettelijk beperkt, voor jongeren zijn er alleen beperkingen ten aanzien van de werktijden. Vanaf 18 jaar gelden de algemene regels voor arbeidsomstandigheden- en arbeidstijden.
De Belastingdienst heeft een speciale regeling voor studenten en scholieren waardoor de werkgever al bij de loonbetaling kan zorgen dat de student of scholier niet teveel belasting betaalt. De werkgever houdt dan geen of minder loonheffing in op het loon en de student of scholier krijgt direct meer loon uitbetaald.

Aangepaste uitkeringsnormen per 1 juli 2018

Het bruto wettelijk minimumloon is per 1 juli 2018 vastgesteld op € 1.594,20 per maand. In verband hiermee wijzigt op die datum het netto minimumloon waardoor ook de aan het netto minimumloon gekoppelde bijstandsnormen en grondslagen IOAW en IOAZ wijzigen.

Vrijwilligers en PGB-beheer

Op maandag 11 juni hebben de Onafhankelijke Cliëntondersteuners van U Centraal in samenwerking met team FIA een themabijeenkomst georganiseerd over het PGB. Daarbij is ook de positie van vrijwilligers bij beheer van een PGB aan de orde gekomen. Kort gezegd komen mensen met hulp in de administratie vaak niet in aanmerking voor een PGB omdat het PGB zelf beheerd moet kunnen worden. Als iemand hulp vraagt bij het beheer van het PGB moet die persoon toezien op de kwaliteit van de zorg. Deze taak past niet in de rol van een vrijwilliger. Mocht je als vrijwilliger toch te maken krijgen met PGB-beheer, neem dan contact op met je contactpersoon bij Team FIA.  De presentatie is hier terug te vinden.

Mocht je als vrijwilliger signaleren dat je cliënt een klacht heeft over een zorgverlener, moeite heeft met een aanvraag of verlenging of het niet eens is met een beslissing, neem dan contact op met de Onafhankelijke Cliëntondersteuners via 030 236 1760 of klantondersteuning@u-centraal.nl

Zomerprogramma bibliotheek voor thuisblijvers

In de periode van 16 juli t/m 26 augustus organiseert de bibliotheek Utrecht onder de noemer 'Zomercafé' een aantal bijeenkomsten voor volwassenen in Hoograven, Kanaleneiland en Overvecht. Primair doel van de bijeenkomsten is een gezellige ontmoeting met koffie of thee en wat lekkers. De gezellige ontmoeting wordt verdiept met interessante informatie en antwoorden op vragen van de bezoekers. Zo is er onder meer aandacht voor de U-pas, regelingen bij een laag inkomen, AOW en pensioen en biedt een informatiemarkt een overzicht van de mogelijkheden die U Centraal biedt op het gebied van financiën. Tijdens de informatiemarkt op de drie locaties houdt De Geldzaak inloopspreekuur. Bekijk de kalender van juli op: www.ugids.nl/degeldzaak De kalender van augustus verschijnt later. De data waarop de informatiemarkt plaatsvindt zijn:

15 augustus Kanaleneiland
16 augustus Overvecht
21 augustus Hoograven

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je vakinhoudelijk of voor je vrijwilligerswerk je op de hoogte wilt blijven van de actualiteiten rondom de wet- en regelgeving in Utrecht. We gebruiken hiervoor jouw naam en e-mailadres. Wij gaan hier zorgvuldig mee om. Dat wil zeggen dat deze gegevens achter een inlog in ons systeem staan en alleen gebruikt worden voor de ActUgids. 

Wil je meer lezen over hoe U Centraal omgaat met persoonsgegevens? Lees de pagina klachten- en privacybeleid

 

 

Stadsteam Informatie & Advies| tel.: 030 236 17 70 | info-advies@u-centraal.nl | www.u-centraal.nl |

Wilt u niet langer de nieuwsbrief ontvangen, dan kunt u zichzelf hier afmelden