Bekijk hier de Online versie

Welkom [name]

23 april 2019

Inleiding

Voor je ligt de dertiende editie van de ActUgids. De ActUgids is een tweemaandelijkse nieuwsbrief voor Sociaal Raadslieden en vrijwilligers met vak-relevante ontwikkelingen toegepast op de Utrechtse praktijk.

De nieuwsbrief wordt je aangeboden door Stadsteam Informatie & Advies in samenwerking met Team Financiën & Administraties en sluit aan bij de informatie op de U Gids en Mijn Gids. Er is geen registratie vereist om de informatie waarnaar verwezen wordt te raadplegen maar als de informatie je aanspreekt kun je na registratie op www.u-centraal.nl/mijn-gids/registreren meer informatie per onderwerp raadplegen.

Heb je na het lezen van de ActUgids opmerkingen, suggesties, inhoudelijke vragen of wil je een casus voorleggen? Neem dan contact op met Stadsteam Informatie & Advies via 030 236 1770 of info-advies@u-centraal.nl

Zowel alle artikelen afzonderlijk als de gehele ActUgids zijn terug te vinden op Mijn Gids. Lees je de ActUgids liever op papier? Klik dan de link hieronder voor de gehele nieuwsbrief in één document.

Huurkorting senioren bij verhuizing naar kleinere woning

De seniorenregeling - voorrang bij woningtoedeling én een korting op de huurprijs - is niet nieuw, maar zeker de moeite waard om hier onder de aandacht te brengen. Wie een woning huurt van een Utrechtse woningcorporatie, 55 jaar of ouder is en verhuist van een grote naar een kleinere woning, kan voorrang krijgen én huurkorting.

Plusgids 2018

Mensen moeten zoveel mogelijk voor zichzelf zorgen; zelfredzaam zijn met hulp van anderen. Maar hoe doe je dat op hoge leeftijd, als je ziek bent, een beperking hebt, of als er als mantelzorger teveel op je afkomt?

De Plusgids 2018 informeert Utrechters over de vele voorzieningen die er zijn op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën. De gratis gids is onder meer verkrijgbaar bij de buurtteams, de bibliotheek, woonzorgcentra, buurthuizen en de huisarts. De gids is ook online te raadplegen op www.ugids.nl/plusgids

Tegemoetkoming voor lagere WW door ziekte

Als iemand tijdens ziekte een lager loon ontvangt en na deze ziekteperiode in de WW komt, mag dat lagere loon geen invloed hebben op de hoogte van de WW-uitkering. Er bestaat recht op een WWuitkering over het volledige loon, dat heeft de Centrale Raad van Beroep in juli 2017 besloten. Met
ingang van 1 december 2017 is er een definitieve regeling die voorkomt dat een lager loon tijdens ziekte een lagere WW-uitkering tot gevolg heeft. En wie tussen 1 juli 2015 en 1 december 2017 een lagere WW-uitkering heeft gekregen, komt misschien in aanmerking voor reparatie door een
tegemoetkoming.


Let op! Voor de tegemoetkoming moeten mensen zich vóór 1 juli 2018 zelf melden bij UWV.

De Geldzaak in de bibliotheek

Met ingang van februari 2018 verzorgen de medewerkers van het stadsteam informatie & advies elke dinsdag van 16.00 tot 18.00 uur een inloopspreekuur van De Geldzaak in de Centrale Bibliotheek aan de Oude Gracht. De inloop is bedoeld voor vragen van jong en oud over geld, rondkomen en besparen. Bij De Geldzaak kun je je financiën op orde brengen met behulp van rekenprogramma’s en deskundig advies. Zo voorkom je dat je geld misloopt of moet bijbetalen.

Een bezoek aan De Geldzaak is gratis en zonder verplichtingen. Er wordt geen dossier aangelegd. Je bepaalt zelf met welk onderwerp je aan de slag gaat.

www.ugids.nl/geldzaak  

Vrijstelling voor de eigen bijdrage WMO

Vanaf 2018 kunnen gemeenten inwoners vrijstellen voor de eigen bijdrage Wmo als er sprake is van problematische schulden of ter voorkoming van zorgmijding. De klant hoeft dan geen eigen bijdrage te betalen.

'Weten wat werkt' toch van start

Het experiment ‘Weten wat werkt’ gaat definitief door. Na veel voorbereiding en lang overleg met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan het experiment met een andere aanpak in de bijstand nu toch van start gaan. In februari start de werving van
deelnemers. Er komen verschillende onderzoeksgroepen: iedere groep kent een andere aanpak. Na afloop van het onderzoek moet duidelijk worden welke aanpak het beste werkt. Het onderzoek loopt tot oktober 2019.

Wat betekent dit voor mij

‘Wat betekent dit voor mij?’ is een online tool van Wijzer in Geldzaken waarmee nagegaan kan worden in hoeverre de veranderingen per 1 januari 2018 gevolgen hebben voor een individueel geval. Veranderingen in geldzaken hebben niet voor iedereen hetzelfde effect en hangen af van de persoonlijke situatie. Met de online tool kan men inzicht krijgen in maatregelen die voor ieders persoonlijke financiële situatie van belang zijn. De tool bevat maatregelen die vanaf 1 januari  2018 gelden.

Bij iedere maatregel wordt inzichtelijk gemaakt wat er verandert, welke financiële gevolgen dit kan hebben en wat je daaraan kunt doen. Doel is dat de consument zich hiermee bewust wordt van keuzes die hij of zij kan maken om de eigen financiën bij te sturen. Het persoonlijke overzicht kan eenvoudig worden geprint, opgeslagen of per e-mail verstuurd.

Checklist inkomsten op orde

De voor 2018 vernieuwde versie van de checklist inkomsten op orde staat online! In de Checklist inkomsten op orde staan de relevante lokale en landelijke regelingen bij een laag inkomen in één overzicht. Je ziet direct welke uitkeringen en voorzieningen er zijn, wat de belangrijkste voorwaarden zijn en waar de regeling kan worden aangevraagd.

www.ugids.nl/checklist

Stadsteam Informatie & Advies| tel.: 030 236 17 70 | info-advies@u-centraal.nl | www.u-centraal.nl |

Wilt u niet langer de nieuwsbrief ontvangen, dan kunt u zichzelf hier afmelden