Bekijk hier de Online versie

Welkom [name]

22 mei 2019

Inleiding

Voor je ligt de zestiende editie van de ActUgids. De ActUgids is een tweemaandelijkse nieuwsbrief voor Sociaal Raadslieden en vrijwilligers met vak-relevante ontwikkelingen toegepast op de Utrechtse praktijk.

De nieuwsbrief wordt je aangeboden door Stadsteam Informatie & Advies in samenwerking met Team Financiën & Administraties en sluit aan bij de informatie op de U Gids en Mijn Gids. Er is geen registratie vereist om de informatie waarnaar verwezen wordt te raadplegen maar als de informatie je aanspreekt kun je na registratie op www.u-centraal.nl/mijn-gids/registreren meer informatie per onderwerp raadplegen.

Heb je na het lezen van de ActUgids opmerkingen, suggesties, inhoudelijke vragen of wil je een casus voorleggen? Neem dan contact op met Stadsteam Informatie & Advies via 030 236 1770 of info-advies@u-centraal.nl

 

Reminder: aanvraag zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen

Vrouwelijke zelfstandigen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen, kunnen nog tot 1 oktober 2018 een compensatie van € 5.600 bruto aanvragen bij UWV. Het bedrag wordt vanaf 1 januari 2019 uitgekeerd.

Let op, de zwangerschaps- en bevallingsuitkering kan gevolgen hebben voor de toeslagen. Om terugvorderingen zoveel mogelijk te voorkomen wordt de compensatie in het nieuwe belastingjaar uitgekeerd. Vrouwen kunnen de extra inkomsten dan op tijd doorgeven aan de Belastingdienst.

Het aanvraagformulier voor de compensatie en informatie over de voorwaarden voor de regeling zijn te vinden op de website van UWV.

Nieuwe regels voor wanbetalersregeling zorgverzekering

Per 1 augustus 2018 is de wanbetalersregeling zorgverzekering aangepast. Als de volledige schuld aan de zorgverzekeraar is betaald, wordt er door het CAK geen eindafrekening van de bestuursrechtelijke premie meer verstuurd. Voor degenen die nu aan het afbetalen zijn aan de eerder opgelegde eindafrekening wordt het bedrag wat per 1 augustus nog openstaat, kwijtgescholden. De overheid wil schulden bij burgers verminderen.

Verandering identificatie belastingtelefoon

De BelastingTelefoon voert in het kader van de privacy sinds 1 juni een nieuwe werkwijze in. Eerst voor ondernemers, in het najaar voor particulieren. Vertrouwelijke informatie wordt ook nu niet zomaar verstrekt; eerst wordt gecontroleerd of die informatie bij de juiste persoon terechtkomt. Wie de BelastingTelefoon belt met vragen over personen of bedrijven moet volgens de nieuwe werkwijze een paar vragen beantwoorden. De medewerker zal minstens één vraag stellen over de naam, het adres en de woon- of vestigingsplaats, en minstens één vraag die te maken heeft met het belastingdossier van de persoon of het bedrijf.

Vraag bij inkomensdaling een U-pas aan!

Helaas, u komt niet in aanmerking voor een U-pas…. Dit leest de aanvrager van een U-pas die boven de inkomensgrens van maximaal 125% van het wettelijk sociaal minimum uitkomt. Die inkomensgrens is het totale inkomen van de aanvrager en zijn eventuele gezinsleden in 2017. De gemeenteverordening van Utrecht biedt een extra mogelijkheid waardoor inwoners soms ook recht hebben op een U-pas als het inkomen ten tijde van de aanvraag is gedaald ten opzichte van het voorafgaande jaar.

Tijdelijke regeling voorziening leermiddelen

Voor sommige 16 en 17-jarige studenten die op het ROC/MBO een beroepsopleidende leerweg (BOL) volgen, krijgen ouders geen kinderbijslag en geen tegemoetkoming studiekosten. Er is een regeling die ervoor zorgt dat schoolkosten voor deze jongeren geen belemmering zijn om aan een opleiding te beginnen. Het ministerie van Onderwijs ondersteunt gezinnen die moeite hebben de kosten van de opleiding te betalen. De regeling wordt uitgevoerd door de scholen die dit onderwijs aanbieden. In de gemeente Utrecht zijn dat MBO Utrecht en ROC Midden-Nederland.

Schatting toetsingsinkomen toeslagen

In augustus heeft de Belastingdienst/Toeslagen voor zo’n 275.000 mensen een nieuw inkomen geschat en aangepast. Het gaat om mensen die zelf geen inkomenswijziging voor 2018 hebben ingediend en bij wie de Belastingdienst op basis van de aangifte 2017 ziet dat het toeslagbedrag substantieel is veranderd. De Belastingdienst wil hiermee voorkomen dat mensen achteraf veel toeslag moeten terugbetalen of in het lopende jaar te weinig toeslag krijgen. De toeslagontvangers zijn hierover per brief geïnformeerd. Mensen blijven zelf verantwoordelijk voor de schatting van het jaarinkomen en kunnen nog een nieuwe schatting doorgeven. Sinds augustus is er een nieuwe rekenhulp beschikbaar waarmee dat makkelijk kan.

U wijzer update juli 2018

U wijzer is het naslagwerk voor professionals en vrijwilligers in de Utrechtse sociaal juridische dienstverlening. Zoals gebruikelijk is in juli weer een hoop veranderd. Om het boekje actueel te houden zijn alle relevante wijzigingen gebundeld in een inlegvel en is het overzicht van uitkeringsbedragen geüpdatet.

De U wijzer 2017/2018, het inlegvel en het normenoverzicht zijn te vinden op https://www.ugids.nl/uwijzer

Begin 2019 brengen U Centraal en de Tussenvoorziening een nieuwe papieren versie van de U wijzer uit. Heb je tips, aanvullingen of wensen? Mail deze dan naar info-advies@u-centraal.nl zodat deze in de nieuwe versie meegenomen kunnen worden.

 

 

Stadsteam Informatie & Advies| tel.: 030 236 17 70 | info-advies@u-centraal.nl | www.u-centraal.nl |

Wilt u niet langer de nieuwsbrief ontvangen, dan kunt u zichzelf hier afmelden