Bekijk hier de Online versie

Welkom [name]

22 mei 2019

Inleiding

Voor je ligt de vijftiende editie van de ActUgids. De ActUgids is een tweemaandelijkse nieuwsbrief voor Sociaal Raadslieden en vrijwilligers met vak-relevante ontwikkelingen toegepast op de Utrechtse praktijk.

De nieuwsbrief wordt je aangeboden door Stadsteam Informatie & Advies in samenwerking met Team Financiën & Administraties en sluit aan bij de informatie op de U Gids en Mijn Gids. Er is geen registratie vereist om de informatie waarnaar verwezen wordt te raadplegen maar als de informatie je aanspreekt kun je na registratie op www.u-centraal.nl/mijn-gids/registreren meer informatie per onderwerp raadplegen.

Heb je na het lezen van de ActUgids opmerkingen, suggesties, inhoudelijke vragen of wil je een casus voorleggen? Neem dan contact op met Stadsteam Informatie & Advies via 030 236 1770 of info-advies@u-centraal.nl

Zowel alle artikelen afzonderlijk als de gehele ActUgids zijn terug te vinden op Mijn Gids. Lees je de ActUgids liever op papier? Klik dan de link hieronder voor de gehele nieuwsbrief in één document.

Zwangerschaps- en bevallingsuitkering voor zelfstandigen

Vrouwelijke zelfstandigen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen, kunnen vanaf 15 mei 2018 een compensatie aanvragen bij UWV. De aanvraagperiode loopt tot 1 oktober 2018. Naar schatting kunnen zo’n 20.000 vrouwen een aanvraag doen voor een compensatie van 5.600 euro bruto. Het bedrag wordt vanaf 1 januari 2019 uitgekeerd. De zwangerschaps- en bevallingsuitkering  kan gevolgen hebben voor de toeslagen. Om terugvorderingen zoveel mogelijk te voorkomen is besloten de compensatie in het nieuwe belastingjaar uit te keren. Vrouwen kunnen dan op tijd de extra inkomsten doorgeven aan de Belastingdienst.

Op de website van UWV is vanaf 15 mei 2018 het aanvraagformulier voor de compensatie te downloaden. Op deze site komt ook informatie over de voorwaarden voor de regeling, de behandeling van een aanvraag en de uitbetaling.

Meer informatie

Huurverhoging

Verhuurders die in juli hun huurprijzen willen verhogen zullen deze verhoging in april moeten aankondigen. Onder welke voorwaarden mag de huur ook al weer verhoogd worden? Met welk bedrag? En wat als je het er niet mee eens bent?

Huurtoeslag en recreatiewoningen

Bewoners van recreatiewoningen die na 1 april 2018 nog huurtoeslag ontvangen, moeten de huurtoeslag zo snel mogelijk zelf stopzetten. Zij moeten de toeslag die ze vanaf 1 april 2018 teveel ontvangen terugbetalen. Hoe zit het precies?

Regels voor verrekenen van kinderopvangtoeslag aangepast

Sinds kort is er de ‘maatregel bij verrekenen kinderopvangtoeslag’. Die is bedoeld voor ouders met kinderopvangtoeslag die deze toeslag (geheel of gedeeltelijk) niet uitbetaald krijgen omdat de Belastingdienst/Toeslagen het bedrag verrekent met openstaande toeslagschulden. De maatregel geldt alleen voor ouders die ooit – toen de Belastingdienst een toeslag terugvorderde – een persoonlijke betalingsregeling hebben aangevraagd, maar van wie het verzoek is afgewezen vanwege opzet of grove schuld. De terugvordering staat dus nog open.

Deelnemers gezocht voor onderzoek ‘Weten wat werkt’

Op 1 juni gaat het onderzoek ‘Weten wat werkt’ van start. ‘Weten wat werkt’ is een onderzoek naar regels in de bijstand. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit van Utrecht en loopt van juni 2017 tot oktober 2019. Inmiddels hebben ongeveer 7700 bijstandsgerechtigden schriftelijke informatie over het onderzoek ontvangen. Als een bijstandsgerechtigde geen brief heeft ontvangen, dan kan diegene niet mee doen aan het onderzoek. Bij de brief zit een aanmeldformulier en een informatiefolder. Het is de hoop dat 900 mensen zich aanmelden om mee te doen. Aanmelden kan tot 1 mei.

Stadsteam Informatie & Advies| tel.: 030 236 17 70 | info-advies@u-centraal.nl | www.u-centraal.nl |

Wilt u niet langer de nieuwsbrief ontvangen, dan kunt u zichzelf hier afmelden