Aangepaste dienstverlening vanwege coronavirus

Elke dag opnieuw werken we bij U Centraal hard aan het beantwoorden van hulpvragen. Vanwege het coronavirus kan dat niet altijd op de manier zoals we gewend zijn. Gelukkig blijkt er ook met aanpassingen en op afstand nog veel mogelijk te zijn. Waar het kan bieden we onze dienstverlening telefonisch en online aan. Als het toch nodig of wenselijk is dat we mensen ontmoeten, treffen we extra voorzorgs- en beschermende maatregelen. We volgen hierbij de RIVM-maatregelen nauwgezet op. Deze werkwijze geldt zolang de maatregelen van kracht zijn.

We doen ons uiterste best om u binnen de beperkingen zo goed mogelijk te blijven helpen!

Hieronder vindt u algemene informatie over deze periode en specifieke informatie per project. We blijven ons aan de situatie aanpassen, dus de informatie kan wijzigen. Houd voor de actuele stand van zaken dit overzicht in de gaten.

Groepsactiviteiten
Groepsactiviteiten, trainingen en informatiebijeenkomsten worden waar mogelijk online aangeboden. Ook worden er extra online activiteiten aangeboden die gerelateerd zijn aan de coronacrisis, bijvoorbeeld de online training en e-learning ‘Financiën bij een lager inkomen door corona’ en de online training ‘Moed houden tijdens de coronapandemie’.

Inzet vrijwilligers
Ook onze vrijwilligers vragen wij om het contact met hun cliënten waar mogelijk per telefoon en online te onderhouden. Als het noodzakelijk of wenselijk is bezoeken vrijwilligers cliënten thuis, mits aan alle richtlijnen kan worden voldaan en beiden (plus hun huisgenoten) klachtenvrij zijn. Daarnaast zullen onze vrijwilligers juist nu cliënten actief benaderen met de vraag of zij ondersteuning nodig hebben, bijvoorbeeld bij financiën of boodschappen doen.

Netwerk Informele Zorg Utrecht
Voor vragen over de inzet van vrijwilligers of mantelzorgondersteuning kunt u contact opnemen met de Ambassadeur Informele Zorg in uw wijk. Voor algemene vragen kunt u bellen naar het Infopunt Informele Zorg: 030-2361745. Dit nummer is momenteel 7 dagen per week bereikbaar. Op de NIZU-website vindt u ook een overzicht van alle coronahulp-initiatieven in de stad en landelijk.

Luisterend oor
Wie zich eenzaam of bezorgd voelt en met iemand wil praten, kan bellen met De Luisterlijn Utrecht: 030 - 294 33 44 of (voor ouderen) ANBO: 0348 – 46 66 66.

Afspraak
Heeft u in deze periode een afspraak met een van onze medewerkers? Dan overlegt de medewerker met u of de afspraak telefonisch of online kan doorgaan.

Vragen?
Bij vragen kunt u contact opnemen met uw vaste contactpersoon. Heeft u die niet, dan verwijzen wij u naar de contactgegevens die u op deze website vindt bij het onderwerp van uw vraag.

Specifieke informatie per project:

Algemene Hulpdienst
De Algemene Hulpdienst heeft vrijwilligers paraat staan om extra ondersteuning te bieden, bijvoorbeeld boodschappen doen of andere praktische hulp die veilig en met voldoende afstand mogelijk is. De Algemene Hulpdienst is bereikbaar via 030 - 236 17 43 en alghulpdienst@u-centraal.nl.

Vriendschap in Utrecht, Rechtstreeks, Netwerkcoaching/WIE, Hulp bij dementie, Buddyzorg en Taalcoaching
Vrijwilligers houden waar mogelijk telefonisch en digitaal contact met cliënten. Alleen als het niet anders kan komen vrijwilligers bij cliënten thuis op bezoek. Heeft u praktische hulp nodig, bijvoorbeeld bij het boodschappen doen, neem dan contact op met de Algemene Hulpdienst: 030-2361743 of alghulpdienst@u-centraal.nl. Heeft u behoefte om te praten, dan kunt u bellen met De Luisterlijn Utrecht: 030 - 294 33 44 of (voor ouderen) ANBO: 0348 - 46 66 66.

DomstadPlusBus
De DomstadPlusBus rijdt voorlopig geen ritten. Kunt u niet zelf de deur uit voor boodschappen of heeft u een andere dringende hulpvraag, neem dan contact op met de Algemene Hulpdienst: 030-2361743 of alghulpdienst@u-centraal.nl. Heeft u behoefte om te praten, dan kunt u bellen met De Luisterlijn Utrecht: 030 - 294 33 44 of (voor ouderen) ANBO: 0348 – 466666.

Financiële ondersteuning (Financiën, Administratie en Informatie)
Hulp bij financiën en administratie wordt zoveel mogelijk telefonisch en digitaal aangeboden. Vrijwilligers bezoeken cliënten alleen thuis voor hulp bij administratie als dit noodzakelijk is. Ook financiële ondersteuning bij de buurtteams, in de vorm van bijvoorbeeld spreekuren en sorteergroepen, wordt vooralsnog vervangen door telefonisch en digitaal contact. 

Workshops Financiën bij levensgebeurtenissen
De workshops Financiën bij levensgebeurtenissen worden nu online aangeboden. Ook is er een speciale workshop ontwikkeld: 'Financiën bij een lager inkomen door corona'. U kunt deze workshop tijdens een online groepsbijeenkomst volgen of op een zelf gekozen moment als e-learning

Maaltijdservice
De Maaltijdservice gaat door met het bezorgen van maaltijden. De bezorgers bezorgen tot aan de voordeur en vermijden elk fysiek contact. Voor vragen, bijvoorbeeld over nieuwe aanmeldingen of hulp bij het bestellen van menu's, zijn wij telefonisch en per mail bereikbaar: 030-236 1791 en maaltijden@u-centraal.nl.

Steunpunt Mantelzorg Utrecht
Consulenten van Steunpunt Mantelzorg Utrecht zijn op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur telefonisch bereikbaar via 030 236 17 40. Wij horen graag uw ervaringen, praktische tips en zaken waar u tegenaan loopt. Ook als u behoefte heeft aan een luisterend oor kunt u ons bellen. Mailen kan natuurlijk ook: mantelzorg@u-centraal.nl. Speciaal voor Marokkaanse en Turkse mantelzorgers is er, ook tussen 10.00 en 12.00 uur, een telefonisch spreekuur in het Turks, Marokkaans-Arabisch en Berbers, te bereiken via  via 030 236 17 40.

Als u het fijn vindt om via telefoon of WhatsApp ervaringen uit te wisselen met andere mantelzorgers, dan brengen we u graag met elkaar in contact.

Trainingen en waarderingsdagen worden langzaamaan weer opgestart. Houd het overzicht op de website in de gaten voor de actuele stand van zaken. 

Sociaal raadsliedenwerk
De sociaal raadslieden zijn fysiek aanwezig op de buurtteamlocaties voor hulp bij financiële en juridische vragen die niet op afstand mogelijk zijn. Andere hulp wordt zoveel mogelijk telefonisch en online aangeboden, zoals altijd in nauwe samenwerking met de buurtteammedewerkers. Hulp bij belastingaangifte (HuBa) wordt op dit moment niet aangeboden. 

Sociaal raadslieden zijn bereikbaar via de Buurtteams.

Buurtbemiddeling en Woonoverlast
Het werk van Buurtbemiddeling en Woonoverlast gaat door; casussen worden binnen de RIVM-richtlijnen opgepakt. Contact met cliënten en betrokkenen vindt voor een deel telefonisch en digitaal plaats. In sommige situaties leggen we huisbezoeken (in de buitenruimte) af en zijn er bemiddelingen op locatie. Buurtbemiddeling is bereikbaar voor al uw vragen via 030 - 236 17 28 en buurtbemiddeling@u-centraal.nl.

Stadsteam Informatie & Advies
Uiteraard kunt u gebruik blijven maken van informatiebronnen als www.ugids.nl en www.geldwijzer030.nl. Op de pagina www.ugids.nl/corona wordt een overzicht bijgehouden van belangrijke websites en informatie die relevant zijn in coronatijd, bijvoorbeeld rond thema's als inkomen en gezondheid.

Kunt u niet vinden wat u zoekt? Dan zijn wij bereikbaar via de chat en WhatsApp: 06 – 23 36 50 51.

Onafhankelijke cliëntondersteuning
De ondersteuning wordt op afstand aangeboden via digitale middelen en telefoon. De cliëntondersteuner kan meekijken als u hulp krijgt van het buurtteam of bijvoorbeeld een Wmo-voorziening hebt aangevraagd. De cliëntondersteuner is bereikbaar via 030 - 236 17 60 en klantondersteuner@u-centraal.nl.