U Centraal 2e kwartaalrapportage 2019

U Centraal in beweging!

U Centraal is een lerende organisatie: medewerkers leren van elkaar onder meer via masterclasses, uitwisseling en een ruim scholingsaanbod, waaronder pitching en storytelling. De organisatie stimuleert een leerklimaat.
We hopen dat de eerste vruchten daarvan al in deze rapportage zichtbaar zijn!

U leest hier het halfjaarrapport 2019 van U Centraal.