Informatievoorziening stedelijk én wijkgericht in 2019

U Centraal zorgt al vele jaren met bevlogenheid en trots voor de stedelijke Informatievoorziening in Utrecht. Voor 2019 hebben we daar een nieuwe opdracht bij: het ondersteunen en faciliteren van (bewoners)initiatieven gericht op informatievoorziening in de wijk. Samen met lokale initiatiefnemers gaan we de komende tijd bekijken welke kansen er liggen om informatie op wijkniveau nog beter beschikbaar te maken.

 

Door de Utrechtse informatie dicht bij huis aan te bieden worden regelingen, voorzieningen en activiteiten binnen het sociaal domein zichtbaarder en bereikbaarder voor bewoners, vrijwilligers, mantelzorgers en professionals. Niet iedere bewoner weet zelf de weg te vinden als een vraag of probleem zich aandient. Dat kunnen vragen zijn over bijvoorbeeld wonen, sociale zekerheid, gezondheid, (mantel)zorg, vrijwilligerswerk of wat er te doen is in de wijk. Dan is het prettig om in de eigen omgeving verwezen te worden naar bronnen als U Gids, via Plusgids Utrecht, via Geldwijzer030 en U Wijzer en verschillende nieuwsbrieven.