Mantelzorgproject AMWAHT maakt kans op Appeltje van Oranje 2020

AMWAHT, een project van Steunpunt Mantelzorg Utrecht, maakt kans op een Appeltje van Oranje! Deze prijs wordt door het Oranje Fonds jaarlijks uitgereikt aan uitzonderlijke sociale projecten. AMWAHT staat voor Alle Mantelzorgers Werken Aan Hun Toekomst. Getrainde vrijwilligers begeleiden lotgenotengroepen voor mantelzorgers, met speciale aandacht voor mantelzorgers met een migratieachtergrond. De vaak overbelaste mantelzorgers worden uit hun isolement gehaald, leren hoe ze de zorg kunnen volhouden én staan stil bij wat voor henzelf belangrijk is in het leven. “We zijn heel blij met de waardering voor dit project. Het is belangrijk dat deze onzichtbare groep mantelzorgers aandacht krijgt,” aldus de trotse projectcoördinator Habiba Chrifi-Hammoudi.

Jaarlijks bereikt AMWAHT 160 nieuwe vrouwelijke mantelzorgers met een migratieachtergrond die zonder het project nauwelijks buiten zouden komen. De vrouwen zijn door hun zorgtaken overbelast en leiden een geïsoleerd bestaan. Vaak worden de mantelzorgers op termijn zélf zorgvrager doordat ze geen aandacht aan zichzelf besteden. AMWAHT doorbreekt dit patroon door laagdrempelige ondersteuning dicht bij huis te bieden. Deelnemers voelen zich gesteund en begrepen doordat ze in de lotgenotengroep en daarbuiten vrouwen ontmoeten die in dezelfde situatie zitten en hun culturele achtergrond begrijpen. De groepen worden begeleid door vrijwilligers die door AMWAHT zijn opgeleid tot groepswerkers en ervaringsdeskundig zijn op het gebied van mantelzorg. 


Taboes bespreekbaar

Projectcoördinator Habiba Chrifi-Hammoudi vertelt dat mantelzorgers met een migratieachtergrond onbereikbaar zijn voor veel organisaties. “Wij komen wél met hen in contact doordat we cultuursensitief werken en de drempel verlagen. De vrouwen vinden herkenning bij elkaar. Dat maakt het zoveel makkelijker om hun verhaal te delen en ook taboeonderwerpen te bespreken, zoals obesitas en seksualiteit.” Volgens Chrifi-Hammoudi is de kracht van het project dat de vrouwen elkaar helpen. Ze trekken samen op, ook buiten de wekelijkse groepsontmoetingen om, en staan vaak voor het eerst stil bij de vraag: waar heb ík behoefte aan?


Talenten ontplooien

Een typisch effect van deelname aan AMWAHT is dat zwaarbelaste mantelzorgers, die eerst alleen maar gericht waren op de zorg voor een ander, langzaam maar zeker assertiever worden. Ze ontwikkelen zich tot actieve vrouwen die deelnemen aan activiteiten, een sterk sociaal netwerk hebben en hun talenten ontplooien. Chrifi-Hammoudi: “Ze zijn ondernemender, geven thuis hun grenzen aan en durven zelf vragen te stellen, bijvoorbeeld aan de huisarts of bij de apotheek. Er gaat echt een wereld voor hen open. En het allermooist vind ik nog dat ze dit vervolgens willen doorgeven. Dan worden ze vrijwilliger bij
AMWAHT en staan ze zélf voor een groep om andere vrouwen te helpen.”


Appeltjes van Oranje

De Appeltjes van Oranje staan dit jaar in het teken van maatjesprojecten: initiatieven waarbij mensen elkaar vooruithelpen en langere tijd ondersteunen. Op dit moment zijn nog 38 projecten in de race. In januari kan iedereen stemmen op de geselecteerde projecten. Koningin Máxima reikt in mei 2020 de Appeltjes van Oranje uit aan de drie beste maatjesprojecten. De winnaars krijgen een bronzen beeldje, gemaakt door Prinses Beatrix, en een geldbedrag van 15.000 euro. 


Vanaf 6 januari kan er worden gestemd op AMWAHT via www.stem.oranjefonds.nl/amwaht