Nieuwe organisatiestructuur voor U Centraal

Per 1 januari 2018 is de organisatiestructuur van U Centraal veranderd. Het bedrijfsbureau is verzelfstandigd. De jeugdprojecten vormen samen een nieuwe stichting. Zo wordt duidelijker hoe de organisatie in elkaar zit.

Als samenwerkingspartner, cliënt of vrijwilliger merk je bijna niets van deze verandering. Je krijgt misschien mail vanuit een ander e-mailadres, of hoort een nieuwe naam aan de telefoon.


Hoe zit de organisatie nu in elkaar?

Zes specifieke jeugdprojecten worden onderdeel van de nieuwe Stichting Specifieke Jeugdprojecten (SJP).

Het gaat om:

  • Back UP
  • Fiom Utrecht
  • Home-Start Utrecht
  • Onderwijsondersteuning woonwagen- en Romaleerlingen (OWR), 
  • PPI en schoolmaatschappelijk werk
  • Pretty Woman

Pretty Woman is een samenwerking van De Rading en Stichting SJP. Voor contact en samenwerking met de jeugdprojecten heeft de oprichting van Stichting SJP geen gevolgen.


U Centraal wordt zo een meer logische eenheid, met de onderdelen Informele Zorg, Informatie en Advies en Woonzorg. Een overzicht van alle projecten van U Centraal vind je op www.u-centraal.nl/allediensten


JoU blijft gewoon JoU.


Het Bedrijfsbureau van U Centraal is verzelfstandigd en heet nu Stichting PK. De naam verwijst naar het adres: Pieterskerkhof 16. Het bedrijfsbureau biedt ondersteuning op het gebied van administratie, planning en control, personeelszorg, communicatie, ict, secretariaat, beheer, medezeggenschap en compliance. U Centraal, SJP en JoU maken gebruik van Stichting PK en vormen samen een personele unie. Bestuurder Gert Jongetjes en de Raad van Toezicht werken voor alle stichtingen in de personele unie.