Gratis dagjes uit voor Utrechtse mantelzorgers

Als je altijd voor een zieke naaste zorgt, dan is het belangrijk om af en toe weer energie op te doen. Daarom organiseert Steunpunt Mantelzorg Utrecht regelmatig waarderingsdagen voor mantelzorgers. Tijdens de eerstvolgende dag, op 1 maart, gaan mantelzorgers naar het Muziekgebouw in Amsterdam.

Er is nog plek; deelnemers kunnen zich aanmelden via www.u-centraal.nl/waarderingsdagen.


De waarderingsdagen staan open voor mensen die voor hun zieke naaste zorgen. Of zijzelf, of degene voor wie ze zorgen, moet in de gemeente Utrecht wonen. De uitstapjes wordt namelijk gefinancierd door de gemeente Utrecht. Er zijn algemene waarderingsdagen voor mantelzorgers en dagen voor specifieke groepen. Zo komt er bijvoorbeeld nog een waarderingsdag speciaal voor jonge mantelzorgers en voor mensen van wie de verzorgde naar de dagopvang gaat.


Mensen die geen beschikking hebben over internet, kunnen ook bellen naar Steunpunt Mantelzorg Utrecht, 030 236 17 40 (tussen 10.00 uur en 13.00 uur).