Workshops financiën bij levensgebeurtenissen

Mensen die echtscheiding of ontslag meemaken komen vaker in financiële problemen. Daarom organiseert U Centraal gratis workshops over financiën voor mensen in deze situatie. In 2,5 uur krijgen deelnemers informatie over toeslagen, regelingen en bespaarmogelijkheden.

Belangstellenden kunnen zich nu aanmelden via  www.u-centraal.nl/levensgebeurtenissen of 06 – 23 33 58 93.

Bijeenkomsten in vier wijken

Vanaf februari kunnen Utrechters een workshop volgen, gericht op de financiële situatie na ontslag of na een (echt)scheiding. De bijeenkomsten vinden plaats in de Binnenstad, Kanaleneiland, Vleuten Overvecht. Vragen die worden behandeld zijn: Hoe ziet mijn financiële plaatje eruit na ontslag of uit elkaar gaan? Op  welke posten kan ik geld besparen? Zijn er regelingen waarvoor ik in aanmerking kom? De workshop wordt gegeven door de consulent Levensgebeurtenissen van U Centraal, samen met een echtscheidingsadvocaat of een deskundige op het gebied van arbeidsrecht. Alleen informatie is niet voor iedereen voldoende. Daarom peilt U Centraal een paar weken na de workshop of een deelnemer nog verdere ondersteuning wenst.

Succes

De workshops Levensgebeurtenissen zijn vorig jaar voor het eerst gehouden, als proefproject van het gemeentelijke armoedebeleid. Onafhankelijk onderzoek wees uit dat de workshops in een behoefte voorzien. Een van de deelnemers: “Het was heel leerzaam. Ze hebben me gewezen op bepaalde websites; waar heb ik recht op? Waarop kan ik bezuinigen? En ik heb meer overzicht gekregen.”
Daarom biedt U Centraal de workshops weer aan, nog uitgebreider dan vorig jaar. Vanaf februari starten de workshops Na (echt)scheiding en Na ontslag. Later dit jaar volgen er ook workshops voor mensen die arbeidsongeschikt zijn geraakt of hun partner hebben verloren.