Taalakkoord: beter samenwerken tegen laaggeletterdheid

U Centraal heeft 1 juni 2017 als één van de 14 Utrechtse organisaties een Taalakkoord ondertekend. Deze netwerkaanpak bestrijdt laaggeletterdheid en bevordert digitale vaardigheden, met de ambitie dat iedereen kan meedoen in de maatschappij.

(Digi)taalvaardigheid in Utrecht
Ongeveer 30.000 Utrechters zijn laaggeletterd en tenminste 68.000 Utrechters hebben moeite met de computer en digitale communicatie.  Laaggeletterdheid heeft grote invloed op de kwaliteit van leven van mensen. “Als mensen hun post niet begrijpen, dan levert dat stress op,” vertelt Marleen van Zijl. “Mensen gooien de post in een laatje en kijken er niet meer naar. Dat leidt weer to financiële problemen.” Als projectleider en sociaal raadsvrouw organiseert ze de cursus Voor ’t Zelfde Geld, in samenwerking met Buurtteams Utrecht. “Het doel van die cursus is dat mensen meer zelfvertrouwen krijgen en weten wanneer ze actie moeten ondernemen. Stap voor stap nemen we de post door; wat is reclame, hoe herken je een brief van het energiebedrijf? En wat staat er ongeveer in de brief?” De cursus heeft al met succes gedraaid in Ondiep en loopt nu in Kanaleneiland.  De deelnemers worden geworven via de Buurtteams, die een belangrijke rol hebben in het herkennen en signaleren van taalachterstand.


Samenwerking voorop
In  Utrecht werkt een groot aantal organisaties diverse partijen aan het vergroten van taal- en digitale vaardigheden van de Utrechtse burgers. Ze tekenen nu voor een gezamenlijke aanpak, het verbeteren van werven en trainen van (taal)vrijwilligers en een samenhang in beleid en activiteiten. 

 


Deelnemende partijen

De ondertekening van het Taalakkoord betekent een duurzame samenwerking tussen organisaties die laaggeletterdheid herkennen en signaleren en aanbieders van educatietrajecten. Deelnemers zijn de Bibliotheek Utrecht, Buurtteam Jeugd en Buurtteam Sociaal, Digiwijs, UWV, Gemeente Utrecht, Gilde Utrecht, Prago, Stichting Lezen & Schrijven, Taal doet meer, Taalplus, U Centraal, Vrijwilligerscentrale, Wijk & Co. Organisaties kunnen zich nog aansluiten bij het Taalakkoord. Zo wordt de samenwerking in Utrecht rond (digi)taalvaardigheden steeds sterker.

Duurzaam taalnetwerk
Het sluiten van taalakkoorden per regio is een van de doelen van Tel mee met Taal. In een kamerbrief stelt het actieprogramma dat gemeenten de regie houden én de verantwoordelijkheid nemen om samen met andere partijen het taalnetwerk duurzaam te maken. Steeds staat de hoofddoelstelling – de aanpak van laaggeletterdheid bij volwassenen en leesbevordering bij kinderen – centraal.