Nieuw project MantelzorgMaatje zoekt vrijwilligers

Mantelzorgers van mensen met dementie willen het liefst een vertrouwd iemand die hen ondersteunt met een luisterend oor, praktische hulp of gezelligheid. Dat is wat mantelzorgers zelf vaak aangeven. In antwoord op die vraag starten Handjehelpen en U Centraal per 1 maart met het project MantelzorgMaatje. Voor dit project zijn de organisaties op zoek naar vrijwilligers.

Belangstellenden kunnen zich melden bij Andrea Lehr, 06 11 58 16 40, a.lehr@u-centraal.nl


Ouderen blijven steeds langer thuis wonen, de drempel voor betaalde zorg is in de afgelopen jaren hoger geworden. Dat betekent dat mantelzorgers steeds zwaarder worden belast. Iemand die zorgt voor een partner of ouder met dementie, is vaak jaren achtereen heel intensief bezig met mantelzorgtaken. Alle aandacht gaat vaak naar de persoon met dementie; voor het eigen leven is weinig ruimte. Dat kan leiden tot overbelasting.


Klankbord

Een MantelzorgMaatje is er voor de mantelzorger. Deze vrijwilliger kan een klankbord zijn, praktische klusjes doen, meedenken over het inschakelen van hulp of netwerkuitbreiding, is afhankelijk van wat de mantelzorger nodig heeft. Aangezien mantelzorgers al vaak veel verschillende mensen over de vloer krijgen, is het van belang dat de vrijwilliger zich minimaal voor een jaar aan de mantelzorger verbindt. MantelzorgMaatjes krijgen van U Centraal en Handjehelpen scholing en begeleiding.


Meer informatie over het project staat op www.u-centraal.nl/mantelzorgmaatje .